Info Zbraně Užitečné předměty Základní stroje Nástroje Materiály ExtraGear Jídlo Magické předměty Magická zbroj Technické komponenty Smíšené předměty Brnění Talismany (Tier I) Magické pomůcky DankTech2 Magical Plants Technické pomůcky Enderitové talismany (Tier II) Soul Jars Extra Tools Private Storage - Chests and Safes Galactifun Global Warming Mob Capturer TranscEndence Lucky Blocks Foxy Machines Slimy TreeTaps Fluffy Machines SoundMuffler LiteXpansion Infinity Expansion DynaTech Energie a elektrika GPS Stroje Programovatelné andoidy Cargo System Eco-Power Generators Alchimia Vitae Networks Exotic Garden Food
SF ceník platí až od itemů s hodnotou nad 500k.  Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí
Itemy s hodnotou pod 500k pod ceník nespadají.  Grandmas Walking Stick 1          12                                   9                  768                               576 Portable Crafter 1          54                                 41                3 456                            2 592 Output Chest 1           123                                 92                7 872                            5 904 Gold Pan 1          20                                 15                1 280                               960 Reinforced Alloy Ingot 1      7 227                            5 420            462 528                         346 896 Copper Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Fortune Cookie 1      20                                 15                1 280                               960 Magical Lump - I 2              3                                   2                    96                                 72 Ender Helmet 1           227                               170              14 528                          10 896 Basic Circuit Board 1         100                                 75                6 400                            4 800 Sifted Ore 1            1                                   1                    64                                 48 Damascus Steel Helmet 1    11 000                            8 250            704 000                         528 000 Talisman of the Anvil 4    29 070                          21 803            465 120                         348 840 Ender Backpack 1            44                                 33                2 816                            2 112 Dank Cell - Tier 1 1         10 015                            7 511            640 960                         480 720 Dirt Plant 1              5                                   4                  320                               240 Electric Jetpack - I 1      51 265                          38 449         3 280 974                      2 460 731 Talisman of the Anvil 4        7 364                            5 523            117 816                          88 362 Soul Jar 3    1 363                            1 023              29 087                          21 815 Hammer 1        2 252                            1 689            144 128                         108 096 Oak Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Heat Resistance Upgrade 1         57 466                          43 100         3 677 824                      2 758 368  Thermometer         1      5 725                            4 294            366 400                         274 800 Mob Capturing Pellet 2         200                               150                6 400                            4 800 Quirp Up 1              200                               150              12 800                            9 600 Lucky Block 1    6 050                            4 538            387 200                         290 400 Magical Lump - IV 1            96                                 72                6 144                            4 608 Tree Tap 1        4 422                            3 317            283 008                         212 256 Generator Core 1      10 861                            8 146            695 104                         521 328 Sound Muffler 1    41 821                          31 366         2 676 544                      2 007 408 Cargo Configurator 1           95 765                          71 824         6 128 981                      4 596 736 Ender Essence 1 1000                               750                         64 000                          48 000 Stainless Steel Ingot 1           911                               683              58 304                          43 728 Energy Regulator 1         13 965                          10 474            893 749                         670 312 GPS Transmitter 1         18 672                          14 004         1 195 008                         896 256 Android Interface (Items) 1        3 920                            2 940            250 880                         188 160 Cargo Motor 4    18 395                          13 796            294 313                         220 735 Steel Rotor 2           8 450                            6 338            270 400                         202 800 Soul Collector 1         19 262                          14 447         1 232 796                         924 597 Synthetic Emerald Shard 3               137                               103                2 923                            2 192 ChickenBurger 1      17                                 13                  363                               272
Itemy které pod ceník nespadají zde nejsou uvedeny.  Grandpas Walking Stick 1          18                                 14                1 152                               864 Portable Dustbin 1      3 600                            2 700            230 400                         172 800 Automatic Ignition Chamber 1        2 000                            1 500            128 000                          96 000 Nether Gold Pan 1          85                                 64                5 440                            4 080 Hardened Metal 1      3 093                            2 320            197 952                         148 464 Copper Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Diet Cookie 1      10                                   8                  640                               480 Magical Lump - II 1              6                                   5                  384                               288 Ender Chestplate 1           527                               395              33 728                          25 296 Advanced Circuit Board 1      1 180                               885              75 520                          56 640 Wheat Flour 1            3                                   2                  192                               144 Damascus Steel Chestplate 1    17 600                          13 200         1 126 400                         844 800 Talisman of the Miner 1      1 213                               910              77 632                          58 224 Magic Eye of Ender 1            89                                 67                5 696                            4 272 Dank Cell - Tier 2 1         12 415                            9 311            794 560                         595 920 Coal Plant 1           801                               601              51 264                          38 448 Electric Jetpack - II 1      51 265                          38 449         3 280 974                      2 460 731 Talisman of the Miner 1        1 309                               982              83 776                          62 832 Gold Transmuter 1      45 445                          34 084         2 908 480                      2 181 360 Birch Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Cold Resistance Upgrade 1         56 850                          42 638         3 638 400                      2 728 800  Air Quality Meter         1    12 515                            9 386            800 960                         600 720 Mob Capturing Cannon 1    15 475                          11 606            990 400                         742 800 Quirp Down 1              200                               150              12 800                            9 600 Very Lucky Block 1    9 050                            6 788            579 200                         434 400 Magical Lump - V 1           384                               288              24 576                          18 432 Reinforced Tree Tap 1      12 589                            9 442            805 696                         604 272 Water Sprinkler 1      17 555                          13 166         1 123 534                         842 651 Glass Cutter 1               450                               338              28 800                          21 600 Single Compressed Cobblestone 1                            9                                   7                              576                               432 Stainless Steel Rotor 1        7 694                            5 771            492 416                         369 312 Energy Connector 8              955                               716                7 640                            5 730 Advanced GPS Transmitter 1         75 036                          56 277         4 802 304                      3 601 728 Android Interface (Fuel) 1        3 920                            2 940            250 880                         188 160 Cargo Manager 1    45 965                          34 474         2 941 781                      2 206 336 Simple Steam Turbine 1         12 991                            9 743            831 424                         623 568 Condensed Soul 1         10 000                            7 500            640 000                         480 000 Optic Glass 8                 58                                 43                  461                               346
U enchantů je to 20k+ Sword of Beheading 1         315                               236              20 160                          15 120 Rag 2          20                                 15                  640                               480 Composter 1           303                               227              19 392                          14 544 Grappling Hook 1      4 125                            3 094            264 000                         198 000 Damascus Steel Ingot 1      2 200                            1 650            140 800                         105 600 Copper Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Beef Jerky 1      60                                 45                3 840                            2 880 Magical Lump - III 1            24                                 18                1 536                            1 152 Ender Leggings 1           427                               320              27 328                          20 496 Battery 1         300                               225              19 200                          14 400 Steel Plate 1      8 800                            6 600            563 200                         422 400 Damascus Steel Leggings 1    15 400                          11 550            985 600                         739 200 Talisman of the Farmer 1      3 170                            2 378            202 880                         152 160 Elemental Staff 1           157                               118              10 048                            7 536 Dank Cell - Tier 3 1         44 815                          33 611         2 868 160                      2 151 120 Iron Plant 1      17 001                          12 751         1 088 064                         816 048 Electric Jetpack - III 1      51 265                          38 449         3 280 974                      2 460 731 Talisman of the Farmer 1        3 274                            2 456            209 536                         157 152 Electric Composter 1      35 198                          26 399         2 252 672                      1 689 504 Spruce Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Radiation Resistance Upgrade 1           4 154                            3 116            265 856                         199 392 Air Compressor 1      7 097                            5 323            454 208                         340 656 Quirp Left 1              200                               150              12 800                            9 600 Very Unlucky Block 1    6 063                            4 547            388 000                         291 000 Reinforced String 1        6 009                            4 507            384 576                         288 432 Diamond Tree Tap 1      27 428                          20 571         1 755 392                      1 316 544 Auto Crafting Table 1      17 374                          13 031         1 111 954                         833 966 Mining Drill 1           10 679                            8 009            683 435                         512 576 Double Compressed Cobblestone 1                          81                                 61                           5 184                            3 888 Ancient Machine Core 1           193                               145              12 352                            9 264 Small Energy Capacitor 1           8 744                            6 558            559 630                         419 723 Carbonado GPS Transmitter 1       313 815                         235 361       20 084 160                    15 063 120 Programmable Android (Normal) 1      38 724                          29 043         2 478 365                      1 858 774 Cargo Node (Connector) 4      4 800                            3 600              76 796                          57 597 Advanced Steam Turbine 1         17 369                          13 027         1 111 616                         833 712 Plant Infusion Chamber 1       136 552                         102 414         8 739 315                      6 554 486 Optic Cable 16               100                                 75                  399                               299
Blade of Vampires 1         703                               527              44 992                          33 744 Bandage 4          24                                 18                  384                               288 Crucible 1           410                               308              26 240                          19 680 Smelter's Pickaxe 1      3 500                            2 625            224 000                         168 000 Steel Ingot 1      1 100                               825              70 400                          52 800 Copper Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Pork Jerky 1      25                                 19                1 600                            1 200 Ender Lump - I 2            13                                 10                  416                               312 Ender Boots 1           213                               160              13 632                          10 224 Steel Thruster 1    17 889                          13 417         1 144 896                         858 672 Chain 8      3 300                            2 475              26 400                          19 800 Damascus Steel Boots 1      8 800                            6 600            563 200                         422 400 Talisman of the Hunter 1      1 223                               917              78 272                          58 704 Elemental Staff - Wind 1           448                               336              28 672                          21 504 Dank Cell - Tier 4 1         66 415                          49 811         4 250 560                      3 187 920 Gold Plant 1      21 201                          15 901         1 356 864                      1 017 648 Electric Jetpack - IV 1      55 517                          41 638         3 553 102                      2 664 827 Talisman of the Hunter 1        1 327                               995              84 928                          63 696 Electric Composter (II) 1    126 684                          95 013         8 107 776                      6 080 832 Jungle Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Space Suit Helmet 1         29 817                          22 363         1 908 288                      1 431 216 Empty Canister 1         188                               141              12 032                            9 024 Quirp Right 1              200                               150              12 800                            9 600 Pandora''s Block 1    6 594                            4 946            422 016                         316 512 Stabilizer Blistering Block 1      19 872                          14 904         1 271 808                         953 856 Tree Scraper 1        5 059                            3 794            323 776                         242 832 Auto Ancient Altar 1      29 441                          22 081         1 884 222                      1 413 167 Diamond Drill 1           13 679                          10 259            875 435                         656 576 Triple Compressed Cobblestone 1                         729                               547                         46 656                          34 992 Machine Scrap 8      38 724                          29 043            309 796                         232 347 Medium Energy Capacitor 1         17 360                          13 020         1 111 070                         833 303 Energized GPS Transmitter 1    1 272 915                         954 686       81 466 560                    61 099 920 Programmable Android (Miner) 1      47 285                          35 464         3 026 269                      2 269 702 Cargo Node (Input) 2      1 374                            1 030              43 966                          32 975 Carbonado Steam Turbine 1         56 817                          42 613         3 636 288                      2 727 216 Plant of Light Magic 1               49                                 37                3 136                            2 352 Optic Star 1           10 054                            7 540            643 442                         482 581
Pre lahšie vyhladávanie použite ctrl + f  Seismic Axe 1      9 681                            7 261            619 584                         464 688 Splint 4         903                               677              14 448                          10 836 Enhanced Furnace - I 1      14 369                          10 777            919 616                         689 712 Lumber Axe 1    17 098                          12 824         1 094 272                         820 704 Bronze Ingot 1          37                                 28                2 368                            1 776 Copper Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Chicken Jerky 1      25                                 19                1 600                            1 200 Ender Lump - II 1            26                                 20                1 664                            1 248 Slime Helmet 1        1 390                            1 043              88 960                          66 720 Power Crystal 1      6 595                            4 946            422 080                         316 560 Hook 1      3 300                            2 475            211 200                         158 400 Reinforced Helmet 1    36 135                          27 101         2 312 640                      1 734 480 Talisman of the Lava Walker 4      1 770                            1 328              28 320                          21 240 Elemental Staff - Water 1           420                               315              26 880                          20 160 Dank Cell - Tier 5 1         74 415                          55 811         4 762 560                      3 571 920 Copper Plant 1      21 245                          15 934         1 359 680                      1 019 760 Electric Jetpack - V 1      59 917                          44 938         3 834 702                      2 876 027 Talisman of the Lava Walker 4           659                               494              10 536                            7 902 Cobblestone Generator 1    221 284                         165 963       14 162 145                    10 621 609 Acacia Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Space Suit Chest 1         11 076                            8 307            708 864                         531 648 Cinnabarite 1         150                               113                9 600                            7 200 Quirp Condensate 1              500                               375              32 000                          24 000 Forcefield Engine 1    146 642                         109 982         9 385 088                      7 038 816 Rubber Factory 1      61 562                          46 172         3 939 968                      2 954 976 Auto Enhanced Crafting Table 1      18 454                          13 841         1 181 074                         885 806 Food Synthesizer 1             7 368                            5 526            471 552                         353 664 Quadruple Compressed Cobblestone 1                      6 561                            4 921                       419 904                         314 928 Advanced Machine Scrap 8      79 014                          59 260            632 111                         474 083 Big Energy Capacitor 1         30 229                          22 672         1 934 638                      1 450 979 GPS Control Panel 1           9 223                            6 917            590 272                         442 704 Programmable Android (Farmer) 1      47 285                          35 464         3 026 269                      2 269 702 Cargo Node (Output) 2      1 374                            1 030              43 966                          32 975 Simple Wind Turbine 1         46 569                          34 927         2 980 416                      2 235 312 Plant of Dark Magic 1         10 025                            7 519            641 600                         481 200 Radioactive Optic Star 1         162 952                         122 214       10 428 944                      7 821 708
Enchanty Soulbound Sword 1    11 000                            8 250            704 000                         528 000 Vitamins 1          53                                 40                3 392                            2 544 Enhanced Furnace - II 1      28 730                          21 548         1 838 720                      1 379 040 Pickaxe of Containment 1      7 200                            5 400            460 800                         345 600 Duralium Ingot 1          37                                 28                2 368                            1 776 Tin Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Mutton Jerky 1      25                                 19                1 600                            1 200 Ender Lump - III 1          104                                 78                6 656                            4 992 Slime Chestplate 1        1 880                            1 410            120 320                          90 240 Photovoltaic Cell 1      3 303                            2 477            211 392                         158 544 Stone Chunk 1            1                                   1                    64                                 48 Reinforced Chestplate 1    57 816                          43 362         3 700 224                      2 775 168 Talisman of the Water Breather 4      1 420                            1 065              22 720                          17 040 Elemental Staff - Fire 1           814                               611              52 096                          39 072 Dank Cell - Tier 6 1         75 615                          56 711         4 839 360                      3 629 520 Aluminum Plant 1      21 245                          15 934         1 359 680                      1 019 760 Electric Jetpack - VI 1      65 733                          49 300         4 206 942                      3 155 207 Talisman of the Water Breather 4           571                               428                9 136                            6 852 Vaporizer 1      86 403                          64 802         5 529 769                      4 147 327 Dark Oak Chest 1       224                               168              14 336                          10 752 Space Suit Pants 1           2 816                            2 112            180 224                         135 168 Mercury 1         250                               188              16 000                          12 000 Unstable Ingot 25% 1         17 300                          12 975         1 107 200                         830 400 Forcefield Stabilizer 1    111 087                          83 315         7 109 568                      5 332 176 Resin Extractor 1    118 243                          88 682         7 567 552                      5 675 664 Auto Table Saw 1      36 982                          27 737         2 366 878                      1 775 159 Recycler 1           56 320                          42 240         3 604 480                      2 703 360 Quintuple Compressed Cobblestone 1                    59 049                          44 287                    3 779 136                      2 834 352 Star Dust 1        7 000                            5 250            448 000                         336 000 Large Energy Capacitor 1         44 697                          33 523         2 860 606                      2 145 455 GPS Marker Tool 1         11 002                            8 252            704 128                         528 096 Programmable Android (Woodcutter) 1      47 285                          35 464         3 026 269                      2 269 702 Advanced Cargo Node (Output) 1    12 630                            9 473            808 336                         606 252 Advanced Wind Turbine 1         63 985                          47 989         4 095 040                      3 071 280 Light Essence 4               49                                 37                  784                               588 Shrinking Base 1         181 007                         135 755       11 584 430                      8 688 323
Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Soulbound Trident 1    25 000                          18 750         1 600 000                      1 200 000 Medicine 1          66                                 50                4 224                            3 168 Enhanced Furnace - III 1      42 645                          31 984         2 729 280                      2 046 960 Explosive Pickaxe 1      8 535                            6 401            546 240                         409 680 Billon Ingot 1          37                                 28                2 368                            1 776 Tin Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Rabbit Jerky 1      80                                 60                5 120                            3 840 Magical Book Cover 1            54                                 41                3 456                            2 592 Slime Leggings 1        2 290                            1 718            146 560                         109 920 Reinforced Cloth 2          20                                 15                  640                               480 Salt 1          10                                   8                  640                               480 Reinforced Leggings 1    50 589                          37 942         3 237 696                      2 428 272 Talisman of the Angel 1      1 200                               900              76 800                          57 600 Elemental Staff - Storm 1        3 215                            2 411            205 760                         154 320 Dank Cell - Tier 7 1       147 615                         110 711         9 447 360                      7 085 520 Silver Plant 1      21 245                          15 934         1 359 680                      1 019 760 Electric Jetpack - VII 1    125 562                          94 171         8 035 966                      6 026 975 Talisman of the Angel 1        3 200                            2 400            204 800                         153 600 Concrete Factory 1      20 565                          15 424         1 316 174                         987 131 Iron Chest 1    2 008                            1 506            128 512                          96 384 Space Suit Boots 1           1 894                            1 421            121 216                          90 912 Filter 1          26                                 20                1 664                            1 248 Unstable Ingot 50% 1         16 800                          12 600         1 075 200                         806 400 Wireless Transmitter 1      51 838                          38 879         3 317 632                      2 488 224 Resin Extractor (II) 1    177 924                         133 443       11 387 136                      8 540 352 Auto Magic Workbench 1      19 108                          14 331         1 222 930                         917 198 Mass Fabricator 1           56 320                          42 240         3 604 480                      2 703 360 Void Bit 1                          86                                 65                           5 504                            4 128 Tesseracting Object 1        1 864                            1 398            119 296                          89 472 Carbonado Edged Energy Capacitor 1       104 489                          78 367         6 687 310                      5 015 483 GPS Emergency Transmitter 1         30 203                          22 652         1 932 992                      1 449 744 Programmable Android (Fisherman) 1      45 585                          34 189         2 917 469                      2 188 102 Reactor Access Port 1    11 267                            8 450            721 075                         540 806 Carbonado Wind Turbine 1       109 994                          82 496         7 039 616                      5 279 712 Dark Essence 4         10 025                            7 519            160 400                         120 300 Simple Nanobots 4         219 731                         164 798         3 515 699                      2 636 774
Poznámka : Enchanty sa na itemoch spočitávajú  Soulbound Bow 1    10 100                            7 575            646 400                         484 800 Small Backpack 1         623                               467              39 872                          29 904 Enhanced Furnace - IV 1      56 560                          42 420         3 619 840                      2 714 880 Explosive Shovel 1      7 475                            5 606            478 400                         358 800 Brass Ingot 1          37                                 28                2 368                            1 776 Tin Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Fish Jerky 1      28                                 21                1 792                            1 344 Magical Glass 1          181                               136              11 584                            8 688 Slime Boots 1           940                               705              60 160                          45 120 Magnet 1      3 346                            2 510            214 144                         160 608 Heavy Cream 2          20                                 15                  640                               480 Reinforced Boots 1    28 908                          21 681         1 850 112                      1 387 584 Talisman of the Firefighter 4      2 170                            1 628              34 720                          26 040 Magical Zombie Pills 2        2 232                            1 674              71 424                          53 568 Dank Cell - Tier 8 1       158 415                         118 811       10 138 560                      7 603 920 Tin Plant 1      21 245                          15 934         1 359 680                      1 019 760 Armored Jetpack 1      94 933                          71 200         6 075 742                      4 556 807 Talisman of the Firefighter 4        2 543                            1 907            162 720                         122 040 Pulverizer 1      42 775                          32 082         2 737 630                      2 053 223 Golden Chest 1    4 008                            3 006            256 512                         192 384 Fusion Pellet 8           5 800                            4 350              46 400                          34 800 Unstable Ingot 75% 1         16 300                          12 225         1 043 200                         782 400 Nuclear Salt 1        8 010                            6 008            512 640                         384 480 Raw Plastic 1           200                               150              12 800                            9 600 Auto Armor Forge 1      89 534                          67 151         5 730 194                      4 297 646 MFE 1           30 780                          23 085         1 969 920                      1 477 440 Void Dust 1                         777                               583                         49 728                          37 296 Robotic Bee 1      12 618                            9 463            807 524                         605 643 Energized Energy Capacitor 1       175 819                         131 865       11 252 446                      8 439 335 GPS Geo-Scanner 1         28 354                          21 266         1 814 656                      1 360 992 Programmable Android (Butcher) 1      65 957                          49 468         4 221 277                      3 165 958 Trash Can 1      8 265                            6 199            528 963                         396 722 Lightning Receptor 1         47 810                          35 857         3 059 829                      2 294 872 Experience Crystallizer 1         79 627                          59 720         5 096 140                      3 822 105 Advanced Nanobots 4         431 900                         323 925         6 910 393                      5 182 795
Príklad: Dia krompáč s mending a silk touch = 10k + cena za krompáč Explosive Bow 1         831                               623              53 184                          39 888 Backpack 1      1 838                            1 379            117 632                          88 224 Enhanced Furnace - V 1      70 475                          52 856         4 510 400                      3 382 800 Pickaxe of the Seeker 1      8 565                            6 424            548 160                         411 120 Aluminum Brass Ingot 1          62                                 47                3 968                            2 976 Tin Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Kelp Cookie 2      50                                 38                1 600                            1 200 Lava Crystal 1          500                               375              32 000                          24 000 Glowstone Helmet 1           175                               131              11 200                            8 400 Electromagnet 1      6 531                            4 898            417 984                         313 488 Cheese 1          30                                 23                1 920                            1 440 Cactus Helmet 1            8                                   6                  480                               360 Talisman of the Magician 1      6 390                            4 793            408 960                         306 720 Infused Magnet 1        3 494                            2 621            223 616                         167 712 Dank Cell - Tier ☆ 1       238 415                         178 811       15 258 560                    11 443 920 Lead Plant 1      21 245                          15 934         1 359 680                      1 019 760 Parachute 1           831                               623              53 184                          39 888 Talisman of the Magician 1      10 390                            7 793            664 960                         498 720 Diamond Chest 1    6 211                            4 658            397 504                         298 128 Landing Hatch 1         35 988                          26 991         2 303 232                      1 727 424 Unstable Ingot 1         15 800                          11 850         1 011 200                         758 400 Compressed Sponge 1        6 000                            4 500            384 000                         288 000 Rubber 1           150                               113                9 600                            7 200 Advanced Auto Disenchanter 1    158 362                         118 772       10 135 191                      7 601 393 MFSU 1           98 576                          73 932         6 308 832                      4 731 624 Void Ingot 1                      7 000                            5 250                       448 000                         336 000 Advanced Robotic Bee 1      75 970                          56 977         4 862 063                      3 646 547 Solar Generator 1         19 595                          14 696         1 254 076                         940 557 Portable Geo-Scanner 1         42 490                          31 867         2 719 337                      2 039 503 Advanced Programmable Android (Normal) 1      79 014                          59 260         5 056 890                      3 792 667 Crafting Motor 2    16 077                          12 057            514 452                         385 839 Lunar Generator 1    1 360 646                      1 020 484       87 081 320                    65 310 990 Experience Crystal 2       360 000                         270 000       11 520 000                      8 640 000 A.I. Core 1         135 139                         101 354         8 648 889                      6 486 667
Mending 1      5 000                            3 750 Icy Bow 1         467                               350              29 888                          22 416 Large Backpack 1      3 653                            2 740            233 792                         175 344 Enhanced Furnace - VI 1      84 390                          63 293         5 400 960                      4 050 720 Cobalt Pickaxe 1    25 743                          19 307         1 647 552                      1 235 664 Aluminum Bronze Ingot 1          62                                 47                3 968                            2 976 Tin Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Magic Sugar 1        9                                   7                  576                               432 Common Talisman 1        1 074                               806              68 736                          51 552 Glowstone Chestplate 1           280                               210              17 920                          13 440 Electric Motor 1      6 561                            4 921            419 904                         314 928 Butter 1          20                                 15                1 280                               960 Cactus Chestplate 1          12                                   9                  768                               576 Talisman of the Traveller 1      2 192                            1 644            140 288                         105 216 Soulbound Backpack 1      15 867                          11 900         1 015 488                         761 616 Dank Pack - Tier 1 1       125 120                          93 840         8 007 680                      6 005 760 Redstone Plant 1      21 741                          16 306         1 391 424                      1 043 568 Hologram Projector 3      13 342                          10 007            284 629                         213 472 Talisman of the Traveller 1        6 192                            4 644            396 288                         297 216 Emerald Chest 1    6 714                            5 036            429 696                         322 272 Launch Pad Floor 1         21 888                          16 416         1 400 832                      1 050 624 Stable Ingot 1         17 800                          13 350         1 139 200                         854 400 Demonic Ingot 1        5 003                            3 752            320 192                         240 144 Amber 1           400                               300              25 600                          19 200 Backpack Loader 1      44 361                          33 271         2 839 086                      2 129 315 Generator 1             3 894                            2 921            249 237                         186 928 Infinity Ingot 1            158 000 000                  118 500 000            10 112 000 000               7 584 000 000 Picnic Basket 1      20 061                          15 046         1 283 904                         962 928 Advanced Solar Generator 1         78 436                          58 827         5 019 902                      3 764 926 Oil Pump 1         28 421                          21 316         1 818 974                      1 364 231 Advanced Programmable Android (Fisherman) 1      85 875                          64 406         5 495 994                      4 121 995 Auto-Crafter (Vanilla) 1    17 787                          13 340         1 138 339                         853 754 High-Energy Solar Generator 1    1 562 775                      1 172 081      100 017 572                    75 013 179 Illumium Ingot 2       361 204                         270 903       11 558 528                      8 668 896 Empowered A.I. Core 1         468 123                         351 093       29 959 897                    22 469 923
Aqua Affinity 1      5 000                            3 750 Woven Backpack 1      5 763                            4 322            368 832                         276 624 Enhanced Furnace - VII 1      98 305                          73 729         6 291 520                      4 718 640 Pickaxe of Vein Mining 1    11 115                            8 336            711 360                         533 520 Corinthian Bronze Ingot 1         210                               158              13 440                          10 080 Silver Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Monster Jerky 1      11                                   8                  704                               528 Necrotic Skull 1        1 000                               750              64 000                          48 000 Glowstone Leggings 1           245                               184              15 680                          11 760 Heating Coil 1      6 600                            4 950            422 400                         316 800 Crushed Ore 1          10                                   8                  640                               480 Cactus Leggings 1          11                                   8                  672                               504 Talisman of the Warrior 4    15 624                          11 718            249 984                         187 488 Reinforced Spawner 1      80 000                          60 000         5 120 000                      3 840 000 Dank Pack - Tier 2 1       224 440                         168 330       14 364 160                    10 773 120 Lapis Plant 1      22 141                          16 606         1 417 024                      1 062 768 Multi Tool - I 1        8 929                            6 697            571 470                         428 603 Talisman of the Warrior 4    469 826                         352 370         7 517 216                      5 637 912 Obsidian Chest 1    2 608                            1 956            166 912                         125 184 Launch Pad Core 1       108 959                          81 719         6 973 360                      5 230 020 Stable Block 1       160 200                         120 150       10 252 800                      7 689 600 Aquatic Netherite Ingot 1        8 400                            6 300            537 600                         403 200 Block of Amber 1           900                               675              57 600                          43 200 Backpack Unloader 1      44 361                          33 271         2 839 086                      2 129 315 Macerator 1             5 103                            3 827            326 592                         244 944 Fortune Singularity 1              99 067 355                    74 300 516              6 340 310 720               4 755 233 040 Inventory Filter 1            46                                 35                2 944                            2 208 Carbonado Solar Generator 1       326 628                         244 971       20 904 191                    15 678 143 GEO Miner 1         57 343                          43 007         3 669 948                      2 752 461 Advanced Programmable Android (Butcher) 1    106 247                          79 685         6 799 802                      5 099 851 Auto-Crafter (Enhanced) 1    12 695                            9 521            812 477                         609 358 High-Energy Solar Helmet 1    1 570 275                      1 177 706      100 497 572                    75 373 179 Darksteel Ingot 2       361 224                         270 918       11 559 168                      8 669 376 Pristine A.I. Core 1         588 434                         441 326       37 659 788                    28 244 841
Curse Of Vanishing 1      5 000                            3 750 Gilded Backpack 1    11 769                            8 827            753 216                         564 912 Enhanced Furnace - VIII 1    112 220                          84 165         7 182 080                      5 386 560 Climbing Pick 1      5 295                            3 971            338 880                         254 160 Solder Ingot 1          37                                 28                2 368                            1 776 Silver Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Apple Juice 1      10                                   8                  640                               480 Essence of Afterlife 1        5 000                            3 750            320 000                         240 000 Glowstone Boots 1           140                               105                8 960                            6 720 Copper Wire 8          39                                 29                  312                               234 Pulverized Ore 1          50                                 38                3 200                            2 400 Cactus Boots 1            6                                   5                  384                               288 Talisman of the Knight 4      9 276                            6 957            148 416                         111 312 Tome of Knowledge Sharing 1      40 000                          30 000         2 560 000                      1 920 000 Dank Pack - Tier 3 1       582 960                         437 220       37 309 440                    27 982 080 Ender Plant 1      22 191                          16 643         1 420 224                      1 065 168 Multi Tool - II 1        8 929                            6 697            571 470                         428 603 Talisman of the Knight 4    468 239                         351 179         7 491 824                      5 618 868 Steel Chest 1    7 208                            5 406            461 312                         345 984 Super Fan 1           8 092                            6 069            517 888                         388 416 Zot Up 1       161 800                         121 350       10 355 200                      7 766 400 Damienium 1        7 303                            5 477            467 392                         350 544 Blue Ender Pearl 1        4 152                            3 114            265 728                         199 296 Electric Dust Fabricator 1    208 664                         156 498       13 354 521                    10 015 891 UU Crafter 1         152 279                         114 209         9 745 877                      7 309 408 Magic Singularity 1               6 343 324                      4 757 493                 405 972 736                  304 479 552 Electrical Stimulator 1      18 019                          13 514         1 153 194                         864 895 Energized Solar Generator 1    1 317 624                         988 218       84 327 912                    63 245 934 GPS Teleporter Pylon 8           6 658                            4 994              53 264                          39 948 Advanced Programmable Android (Farmer) 1    106 247                          79 685         6 799 802                      5 099 851 Auto-Crafter (Armor Forge) 1    27 238                          20 428         1 743 226                      1 307 420 Radiant Solar Generator 1    4 330 492                      3 247 869      277 151 476                  207 863 607 Divine Altar 1       432 146                         324 109       27 657 325                    20 742 994 Interdimensional Presence 1         786 204                         589 653       50 317 048                    37 737 786
Currse Of Binding 1      5 000                            3 750 Radiant Backpack 1    18 375                          13 781         1 176 000                         882 000 Enhanced Furnace - IX 1    126 135                          94 601         8 072 640                      6 054 480 Soulbound Pickaxe 1    11 000                            8 250            704 000                         528 000 Synthetic Sapphire 1          42                                 32                2 688                            2 016 Silver Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Carrot Juice 1      20                                 15                1 280                               960 Synthetic Shulker Shell 1    116 480                          87 360         7 454 720                      5 591 040 Slime Helmet (reinforced) 1        8 880                            6 660            568 320                         426 240 Hardened Glass 16    57 824                          43 368            231 296                         173 472 Pure Ore Cluster 1          75                                 56                4 800                            3 600 Chainmail Helmet 1      2 063                            1 547            132 000                          99 000 Talisman of the Caveman 1      1 439                            1 079              92 080                          69 060 Flask of Knowledge 8           400                               300                3 200                            2 400 Dank Pack - Tier 4 1    1 114 280                         835 710       71 313 920                    53 485 440 Quartz Plant 1      22 351                          16 763         1 430 464                      1 072 848 Multi Tool - III 1        8 929                            6 697            571 470                         428 603 Talisman of the Caveman 1        1 879                            1 409            120 240                          90 180 Oak Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Volcanic Ingot 1           2 000                            1 500            128 000                          96 000 Zot Down 1       161 800                         121 350       10 355 200                      7 766 400 Sweet Ingot 1        4 845                            3 634            310 080                         232 560 Magical Mirror (Unbound) 1      10 000                            7 500            640 000                         480 000 Electric Dust Recycler 1    108 589                          81 441         6 949 669                      5 212 252 Converter 1             7 846                            5 884            502 112                         376 584 Earth Singularity 1              25 786 061                    19 339 546              1 650 307 904               1 237 730 928 Scoop 1           376                               282              24 064                          18 048 Charging Bench 1         14 020                          10 515            897 276                         672 957 GPS Teleporter Matrix 1         26 950                          20 212         1 724 768                      1 293 576 Empowered Programmable Android (Normal) 1    250 893                         188 170       16 057 141                    12 042 856 Molten Mystery Metal 1    1 442 628                      1 081 971       92 328 192                    69 246 144 Crafting Blueprint 1                 55                                 41                3 513                            2 635
Channeling 1      5 000                            3 750 Cooler 1      6 748                            5 061            431 872                         323 904 Enhanced Furnace - X 1    140 050                         105 038         8 963 200                      6 722 400 Soulbound Axe 1    11 000                            8 250            704 000                         528 000 Synthetic Diamond 1      6 415                            4 811            410 560                         307 920 Silver Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Melon Juice 1      10                                   8                  640                               480 Broken Spawner 1      15 000                          11 250            960 000                         720 000 Slime Chestplate (reinforced) 1        8 940                            6 705            572 160                         429 120 Cooling Unit 1      6 677                            5 008            427 328                         320 496 Tiny Pile of Uranium 1         125                                 94                8 000                            6 000 Chainmail Chestplate 1      3 300                            2 475            211 200                         158 400 Talisman of the Wise 1      6 948                            5 211            444 672                         333 504 Ancient Pedestal 4        1 301                               976              20 816                          15 612 Dank Pack - Tier 5 1    1 709 600                      1 282 200      109 414 400                    82 060 800 Diamond Plant 1      26 351                          19 763         1 686 464                      1 264 848 Multi Tool - IV 1      14 244                          10 683            911 630                         683 723 Talisman of the Wise 1        7 388                            5 541            472 832                         354 624 Birch Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Aluminum Composite 1               57                                 43                3 648                            2 736 Zot Left 1       161 800                         121 350       10 355 200                      7 766 400 Sweetened Sweet Ingot 1        9 621                            7 216            615 744                         461 808 Advanced Charging Table 1      39 846                          29 885         2 550 154                      1 912 615 Advanced Alloy 1             1 500                            1 125              96 000                          72 000 Metal Singularity 1               4 685 124                      3 513 843                 299 847 936                  224 885 952 Healthy Item Band 1      40 700                          30 525         2 604 800                      1 953 600 Electric Furnace 1         18 731                          14 048         1 198 785                         899 089 Portable Teleporter 1       398 187                         298 640       25 483 966                    19 112 975 Empowered Programmable Android (Fisherman) 1    257 754                         193 315       16 496 245                    12 372 184 Mystery Metal Ingot 16    1 442 628                      1 081 971         5 770 512                      4 327 884 Network Probe 1               200                               150              12 797                            9 598
Flame 1      5 000                            3 750 Tape Measure 1      2 426                            1 820            155 264                         116 448 Enhanced Furnace - XI 1    153 965                         115 474         9 853 760                      7 390 320 Soulbound Shovel 1    10 750                            8 063            688 000                         516 000 Raw Carbonado 1    12 831                            9 623            821 184                         615 888 Silver Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Pumpkin Juice 1        3                                   2                  192                               144 Blank Rune 1          110                                 83                7 040                            5 280 Slime Leggings (reinforced) 1        8 920                            6 690            570 880                         428 160 Wither-Proof Obsidian 4      4 066                            3 050              65 056                          48 792 Small Chunk of Uranium 1         150                               113                9 600                            7 200 Chainmail Leggings 1      2 888                            2 166            184 800                         138 600 Talisman of the Whirlwind 1      3 184                            2 388            203 776                         152 832 Ancient Altar 1        3 598                            2 699            230 272                         172 704 Dank Pack - Tier 6 1    2 314 520                      1 735 890      148 129 280                  111 096 960 Emerald Plant 1      26 951                          20 213         1 724 864                      1 293 648 Multi Tool - V 1      19 744                          14 808         1 263 630                         947 723 Talisman of the Whirlwind 1        4 460                            3 345            285 440                         214 080 Spruce Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Tungsten Ingot 1           2 500                            1 875            160 000                         120 000 Zot Right 1       161 800                         121 350       10 355 200                      7 766 400 Demonic Plate 1      40 024                          30 018         2 561 536                      1 921 152 ACB Upgrade Card 1      30 024                          22 518         1 921 546                      1 441 159 Mixed Metal Ingot 1             1 500                            1 125              96 000                          72 000 MagSteel 1                      1 124                               843                         71 936                          53 952 Hasty Item Band 1    143 072                         107 304         9 156 608                      6 867 456 Electric Furnace - II 1         37 454                          28 091         2 397 059                      1 797 794 Elevator Plate 2           6 849                            5 137            219 168                         164 376 Empowered Programmable Android (Butcher) 1    573 269                         429 952       36 689 205                    27 516 904 Ornate Cauldron 1    1 288 806                         966 604       82 483 577                    61 862 683 Network Remote 1         155 374                         116 531         9 943 957                      7 457 968
Infinity 1      5 000                            3 750 Reinforced Furnace 1    202 734                         152 051       12 974 976                      9 731 232 Soulbound Hoe 1    11 000                            8 250            704 000                         528 000 Nickel Ingot 1         912                               684              58 368                          43 776 Aluminum Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Sweet Berry Juice 1      80                                 60                5 120                            3 840 Ancient Rune [Air] 4          179                               134                2 864                            2 148 Slime Boots (reinforced) 1        8 880                            6 660            568 320                         426 240 Plastic Sheet 8      1 000                               750                8 000                            6 000 Cloth 8          15                                 11                  120                                 90 Chainmail Boots 1      1 650                            1 238            105 600                          79 200 Talisman of the Wizard 1      7 142                            5 357            457 088                         342 816 Infernal Bonemeal 8           108                                 81                  866                               650 Dank Pack - Tier 7 1    3 495 440                      2 621 580      223 708 160                  167 781 120 Netherite Plant 1    206 951                         155 213       13 244 864                      9 933 648 Multi Tool - VI 1      24 860                          18 645         1 591 070                      1 193 303 Talisman of the Wizard 1        8 418                            6 314            538 752                         404 064 Jungle Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Aluminum Composite Sheet 1              456                               342              29 184                          21 888 Quirp Scatterer 1           3 300                            2 475            211 200                         158 400 Aquatic Helmet Frame 1      42 000                          31 500         2 688 000                      2 016 000 Smart Factory 1    349 050                         261 787       22 339 170                    16 754 378 Reinforced Glass 1             3 007                            2 255            192 448                         144 336 Titanium 1                      6 793                            5 095                       434 752                         326 064 Tesseract Binder 1        3 686                            2 765            235 904                         176 928 Electric Furnace - III 1         54 177                          40 633         3 467 332                      2 600 499 GPS Activation Device (Shared) 1         18 865                          14 149         1 207 360                         905 520 Potion of Osmosis 1       769 933                         577 449       49 275 680                    36 956 760 Network Remote Empowered 1         778 872                         584 154       49 847 810                    37 385 858
Multishot 1      5 000                            3 750 Carbonado Edged Furnace 1    273 919                         205 439       17 530 816                    13 148 112 Cobalt Ingot 1      1 973                            1 480            126 272                          94 704 Aluminum Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Golden Apple Juice 1    200                               150              12 800                            9 600 Ancient Rune [Earth] 4          319                               239                5 104                            3 828 Farmer Shoes 1           200                               150              12 800                            9 600 Android Memory Core 1    13 282                            9 962            850 048                         637 536 Tin Can 8         104                                 78                  832                               624 Gilded Iron Helmet 1    10 500                            7 875            672 000                         504 000 Elytra Scale 1           821                               615              52 512                          39 384 Dank Pack - Tier 8 1    4 762 760                      3 572 070      304 816 640                  228 612 480 Glowstone Plant 1      21 881                          16 411         1 400 384                      1 050 288 Multi Tool - VII 1    108 852                          81 639         6 966 526                      5 224 895 Acacia Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Heavy Duty Sheet 1           3 648                            2 736            233 472                         175 104 Quirp Oscillator 1       197 045                         147 784       12 610 894                      9 458 171 Resistand Chestplate Frame 1      44 624                          33 468         2 855 936                      2 141 952 Watering Can 1        2 450                            1 838            156 800                         117 600 Machine Block 1             3 600                            2 700            230 400                         172 800 Mythril 1              22 504 593                    16 878 445              1 440 293 952               1 080 220 464 Portable Liquid Tank 1        4 144                            3 108            265 216                         198 912 Electric Gold Pan 1           5 231                            3 924            334 812                         251 109 GPS Activation Device (Personal) 1         22 837                          17 128         1 461 568                      1 096 176 Benevolent Brew 1       362 344                         271 758       23 190 032                    17 392 524 Network Remote Pristine 1      2 146 178                      1 609 634      137 355 408                  103 016 556
Silk touch 1      5 000                            3 750 Carbonado 1    12 831                            9 623            821 184                         615 888 Aluminum Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Glow Berry Juice 1    150                               113                9 600                            7 200 Ancient Rune [Fire] 4          543                               407                8 684                            6 513 Boots of the Stomper 1           130                                 98                8 320                            6 240 Wither-Proof Glass 4      7 732                            5 799            123 712                          92 784 Gold Block 24-karát 1    14 850                          11 138            950 400                         712 800 Gilded Iron Chestplate 1    16 800                          12 600         1 075 200                         806 400 Infused Elytra 1    101 655                          76 241         6 505 939                      4 879 454 Dank Pack - Tier 9 1    6 670 080                      5 002 560      426 885 120                  320 163 840 Obsidian Plant 1      22 541                          16 906         1 442 624                      1 081 968 Solar Helmet 1      44 024                          33 018         2 817 532                      2 113 149 Dark Oak Safe 1       340                               255              21 760                          16 320 Space Grade Plate 1           6 948                            5 211            444 672                         333 504 Daxi (S) 1    1 305 800                         979 350       83 571 200                    62 678 400 Fiery Leggings Frame 1      41 921                          31 441         2 682 944                      2 012 208 Scythe 1        1 001                               751              64 064                          48 048 Advanced Machine Block 1             6 060                            4 545            387 840                         290 880 Adamantite 1              16 655 355                    12 491 516              1 065 942 720                  799 457 040 Auto Kitchen 1      35 588                          26 691         2 277 633                      1 708 225 Electric Gold Pan (II) 1           6 262                            4 697            400 796                         300 597 Malevolent Concoction 1       374 428                         280 821       23 963 408                    17 972 556 Netwrok Remote Ultimate 1      5 078 560                      3 808 920      325 027 864                  243 770 898
Všechny ostatní enchanty lvl 1 1      1 500                            1 125 Ferrosilicon 1      1 000                               750              64 000                          48 000 Aluminum Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Ancient Rune [Water] 4          349                               262                5 584                            4 188 Soulbound Helmet 1      15 000                          11 250            960 000                         720 000 Reactor Coolant Cell 1         100                                 75                6 400                            4 800 Reinforced Plate 1    57 816                          43 362         3 700 224                      2 775 168 Gilded Iron Leggings 1    14 700                          11 025            940 800                         705 600 Soulbound Elytra 1    111 841                          83 881         7 157 824                      5 368 368 Trash Pack - Tier 1 1         85 120                          63 840         5 447 680                      4 085 760 Slime Plant 1      22 201                          16 651         1 420 864                      1 065 648 Night Vision Goggles 1        1 370                            1 028              87 680                          65 760 Iron Safe 1    2 108                            1 581            134 912                         101 184 Ultra Duty Sheet 1         27 792                          20 844         1 778 688                      1 334 016 Daxi (A) 1    1 305 800                         979 350       83 571 200                    62 678 400 Lights Boots Frame 1      33 848                          25 386         2 166 272                      1 624 704 Paxel 1      18 716                          14 037         1 197 824                         898 368 Tin Plate 1                 13                                 10                  832                               624 Magnonium 1               1 172 324                         879 243                   75 028 736                    56 271 552 Growth Chamber 1    194 624                         145 968       12 455 910                      9 341 933 Electric Gold Pan (III) 1         19 312                          14 484         1 235 943                         926 957 Reinforced Alloy Ingot 2       455 778                         341 834       14 584 904                    10 938 678 Network Crayon 1               206                               155              13 199                            9 899
Všechny ostatní enchanty lvl 2 1      3 000                            2 250 Iron Dust 1         450                               338              28 800                          21 600 Aluminum Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Ancient Rune [Ender] 6          396                               297                4 224                            3 168 Soulbound Chestplate 1      18 000                          13 500         1 152 000                         864 000 Nether Ice Coolant Cell 8         275                               206                2 200                            1 650 Duct Tape 2          83                                 62                2 656                            1 992 Gilded Iron Boots 1      8 400                            6 300            537 600                         403 200 Trident 1      28 115                          21 086         1 799 360                      1 349 520 Trash Pack - Tier 2 1       184 440                         138 330       11 804 160                      8 853 120 Jet Boots - I 1      51 191                          38 393         3 276 238                      2 457 179 Golden Safe 1    4 808                            3 606            307 712                         230 784 Gold Foil 4         14 850                          11 138            237 600                         178 200 Daxi (F) 1    1 305 800                         979 350       83 571 200                    62 678 400 Poseidon´s Blessing 1        5 000                            3 750            320 000                         240 000 Mini Fluffy Barrel 1      26 502                          19 877         1 696 128                      1 272 096 Tin Item Casing 1                 13                                 10                  832                               624 MagSteel Plate 1                    12 085                            9 064                       773 440                         580 080 Growth Chamber Mk 2 1    424 469                         318 352       27 166 029                    20 374 522 Electric Dust Washer 1         15 695                          11 771         1 004 460                         753 345 Hardened Metal 2       453 578                         340 184       14 514 504                    10 885 878 Network Configurator 1         298 297                         223 723       19 091 032                    14 318 274
Všechny ostatní enchanty lvl 3 1      4 500                            3 375 Gold Dust 1         150                               113                9 600                            7 200 Lead Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Ancient Rune [Lightning] 4        2 130                            1 598              34 080                          25 560 Soulbound Leggings 1      17 000                          12 750         1 088 000                         816 000 Organic Food (Wheat) 2          16                                 12                  512                               384 Scuba Helmet 1          61                                 46                3 904                            2 928 Totem of Undying 1      23 922                          17 942         1 531 008                      1 148 256 Trash Pack - Tier 3 1       542 960                         407 220       34 749 440                    26 062 080 Jet Boots - II 1      51 191                          38 393         3 276 238                      2 457 179 Diamond Safe 1    7 111                            5 333            455 104                         341 328 Reinforced Channel 8           2 736                            2 052              21 888                          16 416 Daxi (H) 1    1 305 800                         979 350       83 571 200                    62 678 400 Blood Infused Skull 1        1 084                               813              69 376                          52 032 Small Fluffy Barrel 1      12 124                            9 093            775 936                         581 952 Uninsulated Tin Cable 3                 13                                 10                  832                               624 Machine Circuit 1                    13 240                            9 930                       847 360                         635 520 End Growth Chamber 1    204 049                         153 036       13 059 110                      9 794 333 Electric Dust Washer (II) 1         32 718                          24 539         2 093 959                      1 570 469 Steel Ingot 8       455 628                         341 721         3 645 026                      2 733 770 Network Wireless Configurator 1      1 247 453                         935 590       79 837 024                    59 877 768
Všechny ostatní enchanty lvl 4 1      6 000                            4 500 Copper Dust 64         750                               563                  750                               563 Lead Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Ancient Rune [Rainbow] 1          248                               186              15 872                          11 904 Soulbound Boots 1      14 000                          10 500            896 000                         672 000 Organic Food (Carrot) 2          33                                 25                1 056                               792 Hazmat Suit 1         100                                 75                6 400                            4 800 Rainbow Wool 8           368                               276                2 944                            2 208 Trash Pack - Tier 4 1    1 074 280                         805 710       68 753 920                    51 565 440 Jet Boots - III 1      51 191                          38 393         3 276 238                      2 457 179 Emerald Safe 1    7 714                            5 786            493 696                         370 272 Fan Blade 1           4 400                            3 300            281 600                         211 200 Daxi (R) 1    1 305 800                         979 350       83 571 200                    62 678 400 Purified Bone 1           210                               158              13 440                          10 080 Medium Fluffy Barrel 1      36 260                          27 195         2 320 640                      1 740 480 Tin Cable 1               154                               116                9 877                            7 408 Machine Core 1                  141 095                         105 821                    9 030 080                      6 772 560 End Growth Chamber Mk 2 1    443 422                         332 567       28 379 021                    21 284 266 Electric Dust Washer (III) 1         45 062                          33 796         2 883 938                      2 162 953 Damascus Steel Ingot 8       456 228                         342 171         3 649 826                      2 737 370 Network Rake 1 1         163 998                         122 998       10 495 867                      7 871 900
Všechny ostatní enchanty lvl 5 1      7 500                            5 625 Tin Dust  64         750                               563                  750                               563 Lead Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Ancient Rune [Soulbound] 1      10 370                            7 778            663 680                         497 760 Bee Helmet 1        1 490                            1 118              95 360                          71 520 Organic Food (Potatoe) 2          33                                 25                1 056                               792 Hazmat Suit Leggings 1          80                                 60                5 120                            3 840 Rainbow Glass 8           408                               306                3 264                            2 448 Trash Pack - Tier 5 1    1 669 600                      1 252 200      106 854 400                    80 140 800 Jet Boots - IV 1      53 317                          39 988         3 412 302                      2 559 227 Obsidian Safe 1    2 808                            2 106            179 712                         134 784 Nozzle 2           5 300                            3 975            169 600                         127 200 Vertical Polarizer 1           1 850                            1 388            118 400                          88 800 Pure Bone Dust 1        1 260                               945              80 640                          60 480 Big Fluffy Barrel 1      84 640                          63 480         5 416 960                      4 062 720 Copper Plate 1                 13                                 10                  832                               624 Machine Plate 1                    60 963                          45 722                    3 901 632                      2 926 224 Nether Growth Chamber 1    203 704                         152 778       13 037 030                      9 777 773 Electric Ingot Factory 1         35 649                          26 737         2 281 545                      1 711 159 Compressed Carbon 1              345                               259              22 080                          16 560 Network Rake 2 1         462 089                         346 567       29 573 699                    22 180 275
Všechny ostatní enchanty lvl 6 1      9 000                            6 750 Silver Dust 64         750                               563                  750                               563 Lead Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Ancient Rune [Enchantment] 1        1 353                            1 014              86 560                          64 920 Bee Wings 1    102 460                          76 845         6 557 440                      4 918 080 Organic Food (Seeds) 2          14                                 11                  448                               336 Hazmat Boots 1          70                                 53                4 480                            3 360 Rainbow Glass Pane 8           328                               246                2 624                            1 968 Trash Pack - Tier 6 1    2 274 520                      1 705 890      145 569 280                  109 176 960 Jet Boots - V 1      55 517                          41 638         3 553 102                      2 664 827 Steel Safe 1    7 508                            5 631            480 512                         360 384 Filter 1               87                                 65                5 568                            4 176 Horizontal Polarizer 1           1 850                            1 388            118 400                          88 800 Bucket of Blood 1           600                               450              38 400                          28 800 Large Fluffy Barrel 1    205 580                         154 185       13 157 120                      9 867 840 Copper Item Casing 1                 13                                 10                  832                               624 [Redstone Dust] Oscillator 1                  249 892                         187 419                   15 993 088                    11 994 816 Nether Growth Chamber Mk 2 1    442 617                         331 963       28 327 501                    21 245 626 Electric Ingot Factory (II) 1         50 336                          37 752         3 221 504                      2 416 128 Destructive Criticals 1       192 565                         144 424       12 324 160                      9 243 120 Network Rake 3 1      1 093 165                         819 874       69 962 540                    52 471 905
Všechny ostatní enchanty lvl 7 1    10 500                            7 875 Lead Dust 64         750                               563                  750                               563 Lead Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Ancient Rune [Villagers] 3          946                               709              20 175                          15 131 Bee Leggings 1        1 560                            1 170              99 840                          74 880 Organic Food (Beetroot) 2          33                                 25                1 056                               792 Rainbow Clay 8           728                               546                5 824                            4 368 Trash Pack - Tier 7 1    3 455 440                      2 591 580      221 148 160                  165 861 120 Jet Boots - VI 1      62 733                          47 050         4 014 942                      3 011 207 Oxygen Regenerator 1         20 370                          15 277         1 303 648                         977 736 Quirp Annihilator 1         50 940                          38 205         3 260 182                      2 445 136 Cursed Shard 1        1 000                               750              64 000                          48 000 Massive Fluffy Barrel 1    423 760                         317 820       27 120 640                    20 340 480 Uninsulated Copper Cable 3                 13                                 10                  277                               208 [Lapis Lazuli] Oscillator 1                  249 867                         187 400                   15 991 488                    11 993 616 Ocean Growth Chamber 1    204 095                         153 071       13 062 054                      9 796 541 Electric Ingot Factory (III) 1         66 523                          49 892         4 257 463                      3 193 097 Phantom Criticals 1       196 007                         147 005       12 544 448                      9 408 336 Network Controller 1           46 019                          34 514         2 945 223                      2 208 917
Všechny ostatní enchanty lvl 8 1    12 000                            9 000 Aluminum Dust 64         750                               563                  750                               563 Zinc Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Strange Nether Goo 1          500                               375              32 000                          24 000 Bee Boots 1        1 940                            1 455            124 160                          93 120 Organic Food (Melon) 2          23                                 17                  736                               552 Rainbow Concrete 8           448                               336                3 584                            2 688 Trash Pack - Tier 8 1    4 722 760                      3 542 070      302 256 640                  226 692 480 Jet Boots - VII 1    112 732                          84 549         7 214 846                      5 411 135 Spark Plug 1         19 937                          14 953         1 275 968                         956 976 Quirp Cycler 1       199 845                         149 884       12 790 094                      9 592 571 Celestial Shard 1        1 500                            1 125              96 000                          72 000 Bottomless Fluffy Barrel 1    921 020                         690 765       58 945 280                    44 208 960 Copper Cable 1               154                               116                9 877                            7 408 [Emerald] Oscillator 1                  250 002                         187 502                   16 000 128                    12 000 096 Ocean Growth Chamber Mk 2 1    443 411                         332 558       28 378 317                    21 283 738 Electrified Crucible 1         54 742                          41 056         3 503 457                      2 627 593 True Aim 1       600 828                         450 621       38 453 011                    28 839 758 Network Bridge 8             1 254                               940              10 030                            7 522
Všechny ostatní enchanty lvl 9 1    13 500                          10 125 Zinc Dust 64         750                               563                  750                               563 Zinc Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Unbreakable ancient rune  1      40 513                          30 384         2 592 800                      1 944 600 Elytra Cap 1        2 612                            1 959            167 136                         125 352 Organic Food (Apple) 2          23                                 17                  736                               552 Rainbow Glazed Terracotta 8           808                               606                6 464                            4 848 Trash Pack - Tier 9 1    6 630 080                      4 972 560      424 325 120                  318 243 840 Armored Jet Boots 1      77 333                          58 000         4 949 342                      3 712 007 Spark Plug Mk 2 1         22 424                          16 818         1 435 136                      1 076 352 Stabilizer 1         18 600                          13 950         1 190 400                         892 800 Equanimous Gem 1      10 150                            7 613            649 600                         487 200 Small Portable Charger 1      21 959                          16 469         1 405 390                      1 054 043 RE Battery 1               286                               215              18 325                          13 744 [Diamond] Oscillator 1                  250 852                         188 139                   16 054 528                    12 040 896 Potion Sprinkler 1        3 496                            2 622            223 744                         167 808 Electrified Crucible - II 1         69 911                          52 433         4 474 310                      3 355 733 Forceful 1         37 285                          27 964         2 386 240                      1 789 680 Network Monitor 1             5 250                            3 938            336 028                         252 021
Všechny ostatní enchanty lvl 10 1    15 000                          11 250 Magnesium Dust 64         750                               563                  750                               563 Zinc Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Organic Food (Sweet Berries) 2          93                                 70                2 976                            2 232 Infused Hopper 1        4 086                            3 064            261 472                         196 104 Dank Crafter 1         96 248                          72 186         6 159 872                      4 619 904 Multimeter 1        4 557                            3 418            291 648                         218 736 Advanced Processing Unit 1         20 690                          15 518         1 324 160                         993 120 Zot Overloader 1       163 000                         122 250       10 432 000                      7 824 000 Improvement Core 1      35 036                          26 277         2 242 304                      1 681 728 Medium Portable Charger 1      31 465                          23 599         2 013 790                      1 510 343 Gold Plate 1               150                               113                9 600                            7 200 [Nether Quartz] Oscillator 1                  249 877                         187 408                   15 992 128                    11 994 096 Barbed Wire 1        2 390                            1 793            152 960                         114 720 Electrified Crucible - III 1         94 567                          70 925         6 052 261                      4 539 196 Volatility 1       225 584                         169 188       14 437 364                    10 828 023 Network Importer 1             1 339                            1 004              85 681                          64 261
Všechny ostatní enchanty lvl 11 1    16 500                          12 375 Copper Ingot 64         850                               638                  850                               638 Zinc Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Organic Food (Dried Kelp) 2          23                                 17                  736                               552 Dank Unloader 1       531 370                         398 528       34 007 680                    25 505 760 Fuel Tank 1         29 184                          21 888         1 867 776                      1 400 832 Improvement Forge 1      99 941                          74 955         6 396 198                      4 797 148 Big Portable Charger 1      43 734                          32 800         2 798 958                      2 099 219 Gold Item Casing 1               150                               113                9 600                            7 200 Ender Flame 1                      1 650                            1 238                       105 600                          79 200 Material Hive 1      43 391                          32 543         2 777 026                      2 082 770 Electric Ore Grinder 1         19 723                          14 792         1 262 273                         946 705 Healing 1       594 740                         446 055       38 063 376                    28 547 532 Network Exporter 1           13 282                            9 962            850 051                         637 539
Všechny ostatní enchanty lvl 12 1    18 000                          13 500 Tin Ingot 64         850                               638                  850                               638 Zinc Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Organic Food (Cocoa Beans) 2          28                                 21                  896                               672 Fuel Tank Mk 2 1       222 336                         166 752       14 229 504                    10 672 128 Potion Mixer 1      62 094                          46 571         3 974 046                      2 980 535 Large Portable Charger 1      57 922                          43 441         3 707 006                      2 780 255 Uninsulated Gold Cable 3               150                               113                9 600                            7 200 Vein Miner Rune 1                    71 080                          53 310                    4 549 120                      3 411 840 Wireless Charger 1      46 595                          34 947         2 982 108                      2 236 581 Electric Ore Grinder (II) 1         36 786                          27 589         2 354 296                      1 765 722 Automatic Re-plant 1       231 374                         173 531       14 807 963                    11 105 972 Network Grabber 1             1 393                            1 044              89 123                          66 842
Silver Ingot 64         850                               638                  850                               638 Magnesium Sword 1          27                                 20                1 728                            1 296 Organic Food (Seagrass) 2          33                                 25                1 056                               792 Diamond Circuit 1           9 100                            6 825            582 400                         436 800 Electric Gold Refinery 1    110 069                          82 551         7 044 394                      5 283 295 Carbonado Portable Charger 1    127 694                          95 771         8 172 430                      6 129 323 Gold Cable 1               200                               150              12 800                            9 600 Advanced Anvil 1                  486 340                         364 755                   31 125 760                    23 344 320 Seed Plucker 1      10 079                            7 559            645 056                         483 792 Electric Ore Grinder (III) 1         91 467                          68 600         5 853 908                      4 390 431 Totem Battery 1       927 766                         695 824       59 377 006                    44 532 755 Network Pusher 1           13 336                          10 002            853 493                         640 120
Lead Ingot 64         850                               638                  850                               638 Magnesium Helmet 1          65                                 49                4 160                            3 120 Organic Fertilizer (Wheat) 2          26                                 20                  832                               624 Redstone Circuit 1              235                               176              15 040                          11 280 Forcefield Dome 1    629 474                         472 106       40 286 336                    30 214 752 Fluffy Wrench 1            78                                 59                4 992                            3 744 Iron Plate 1               450                               338              28 800                          21 600 Infinity Workbench 1                  501 569                         376 177                   32 100 412                    24 075 309 Item Band Manager 1        3 900                            2 925            249 568                         187 176 Heated Pressure Chamber 1         10 404                            7 803            665 869                         499 402 Knockback 1       186 654                         139 991       11 945 856                      8 959 392 Network Control X 1           82 215                          61 662         5 261 788                      3 946 341
Aluminum Ingot 64         850                               638                  850                               638 Magnesium Chestplate 1         104                                 78                6 656                            4 992 Organic Fertilizer (Carrots) 2          43                                 32                1 376                            1 032 Lapis Circuit 1              235                               176              15 040                          11 280 Ancient Rune [Unbreakable] 1      40 513                          30 384         2 592 800                      1 944 600 Reinforced Fluffy Wrench 1      12 493                            9 370            799 552                         599 664 Iron Item Casing 1               450                               338              28 800                          21 600 Basic Strainer 1                          12                                   9                              768                               576 Orechid 1      19 632                          14 724         1 256 448                         942 336 Heated Pressure Chamber - II 1         23 780                          17 835         1 521 942                      1 141 456 Altar of Infusion 1    1 010 673                         758 005       64 683 053                    48 512 290 Network Control V 1           45 094                          33 820         2 886 012                      2 164 509
Zinc Ingot 64         850                               638                  850                               638 Magnesium Leggings 1          91                                 68                5 824                            4 368 Organic Fertilizer (Potatoes) 2          43                                 32                1 376                            1 032 Glowstone Circuit 1              135                               101                8 640                            6 480 Poseidon's Fishing Rod 1      35 209                          26 407         2 253 376                      1 690 032 Carbonado Fluffy Wrench 1    168 306                         126 230       10 771 598                      8 078 699 Diamond Plate 1             1 000                               750              64 000                          48 000 Advanced Strainer 1                      4 515                            3 386                       288 960                         216 720 Wireless Energy Bank 1    236 564                         177 423       15 140 093                    11 355 070 Electric Ingot Pulverizer 1         42 318                          31 739         2 708 355                      2 031 266 Network Vacuum 1           33 097                          24 823         2 118 200                      1 588 650
Magnesium Ingot 64         850                               638                  850                               638 Magnesium Boots 1          52                                 39                3 328                            2 496 Organic Fertilizer (Seeds) 2          24                                 18                  768                               576 Ender Block 1           5 200                            3 900            332 800                         249 600 Electric Wind Staff 1      37 525                          28 144         2 401 630                      1 801 223 Ender Chest Insertion Node 1           416                               312              26 624                          19 968 Thorium Plate 1               750                               563              48 000                          36 000 Reinforced Strainer 1                    10 522                            7 892                       673 408                         505 056 Wireless Energy Point 1        1 071                               803              68 512                          51 384 Coal Generator 1         18 248                          13 686         1 167 901                         875 926 Network Vanilla Grabber 1             1 534                            1 150              98 167                          73 625
Sulfate 64         750                               563                  750                               563 Steel Sword 1      2 201                            1 651            140 864                         105 648 Organic Fertilizer (Beetroot) 2          43                                 32                1 376                            1 032 Lunar Glass 1              201                               151              12 864                            9 648 Electric Fire Staff 1      41 969                          31 477         2 686 046                      2 014 535 Ender Chest Extraction Node 1           416                               312              26 624                          19 968 Electronic Circuit 1             1 456                            1 092              93 184                          69 888 Basic Cobble Generator 1                    19 217                          14 413                    1 229 888                         922 416 Wireless Item Input 1        3 341                            2 506            213 816                         160 362 Coal Generator (II) 1         34 817                          26 113         2 228 318                      1 671 239 Network Vanilla Pusher 1           13 477                          10 108            862 537                         646 902
Carbon 1         200                               150              12 800                            9 600 Steel Helmet 1      5 500                            4 125            352 000                         264 000 Organic Fertilizer (Melon) 2          33                                 25                1 056                               792 Tungsten Carbide 1           3 300                            2 475            211 200                         158 400 Electric Fire Staff - II 1    107 787                          80 840         6 898 364                      5 173 773 Cargo Manipulator 1      24 185                          18 139         1 547 858                      1 160 894 Advanced Circuit 1             1 664                            1 248            106 464                          79 848 Basic Virtual Farm 1                    29 732                          22 299                    1 902 848                      1 427 136 Wireless Item Output 1      75 643                          56 732         4 841 132                      3 630 849 Bio Reactor 1         15 993                          11 995         1 023 581                         767 686 Network Wireless Transmitter 1         709 786                         532 340       45 426 317                    34 069 738
Compressed Carbon 1         800                               600              51 200                          38 400 Steel Chestplate 1      8 800                            6 600            563 200                         422 400 Organic Fertilizer (Apple) 2          33                                 25                1 056                               792 Blistering Volcanic Ingot 1           5 000                            3 750            320 000                         240 000 Boosted Rail 4            89                                 67                1 420                            1 065 Ancient Rune [Fireproof] 1        5 708                            4 281            365 292                         273 969 Lapotron Crystal 1           10 012                            7 509            640 768                         480 576 Basic Tree Grower 1                    28 735                          21 551                    1 839 040                      1 379 280 Tesseract 1    500 000                         375 000       32 000 000                    24 000 000 Auto Drier 1         10 415                            7 811            666 551                         499 913 Network Wireless Receiver 1         191 506                         143 629       12 256 354                      9 192 266
Carbon Chunk 1      6 415                            4 811            410 560                         307 920 Steel Leggings 1      7 700                            5 775            492 800                         369 600 Organic Fertilizer (Sweet Berries) 2         103                                 77                3 296                            2 472 Laserite Dust 1           7 500                            5 625            480 000                         360 000 Boosted Activator Rail 4           532                               399                8 508                            6 381 Dolly 1        2 269                            1 702            145 216                         108 912 Power Unit 1             8 429                            6 322            539 435                         404 576 Strainer Base 1                      3 380                            2 535                       216 320                         162 240 Hydro Generator 1      15 570                          11 678            996 504                         747 378 Auto Brewer 1         35 323                          26 492         2 260 673                      1 695 505 Network Purger 1             8 319                            6 239            532 404                         399 303
Gold Ingot 4-karát 1         150                               113                9 600                            7 200 Steel Boots 1      4 400                            3 300            281 600                         211 200 Organic Fertilizer (Dried Kelp) 2          33                                 25                1 056                               792 Laserite 1         90 000                          67 500         5 760 000                      4 320 000 Boosted Detector Rail 4           252                               189                4 028                            3 021 Ancient Book 1        1 653                            1 239            105 760                          79 320 Refined Iron 1               450                               338              28 800                          21 600 Hydro Generator 1                    37 907                          28 430                    2 426 048                      1 819 536 Hydro Turbine 1      68 732                          51 549         4 398 816                      3 299 112 Electric Press 1         29 202                          21 902         1 868 932                      1 401 699 Network Grid 1           10 182                            7 636            651 626                         488 720
Gold Ingot 6-karát 1         300                               225              19 200                          14 400 Bronze Sword 1          75                                 56                4 800                            3 600 Organic Fertilizer (Cocoa Beans) 2          38                                 29                1 216                               912 Stargate Ring 1       548 672                         411 504       35 115 008                    26 336 256 Boosted Powered Rail 4      16 441                          12 331            263 052                         197 289 Warp Pad 1           944                               708              60 432                          45 324 Mag-Thor 1             2 276                            1 707            145 664                         109 248 Basic Solar Panel 1                    63 962                          47 972                    4 093 568                      3 070 176 Dragon Egg Generator 1      17 839                          13 380         1 141 726                         856 295 Electric Press - II 1         70 531                          52 898         4 513 970                      3 385 477 Network Crafting Grid 1           90 612                          67 959         5 799 160                      4 349 370
Gold Ingot 8-karát 1         450                               338              28 800                          21 600 Duralium Sword 1          75                                 56                4 800                            3 600 Organic Fertilizer (Seagrass) 2          43                                 32                1 376                            1 032 Stargate Controller 1    2 204 628                      1 653 471      141 096 192                  105 822 144 Sweet Berry Bush Trimmer 1        8 801                            6 601            563 264                         422 448 Warp Pad Configurator 1            39                                 29                2 496                            1 872 Thorium 1               750                               563              48 000                          36 000 Void Harvester 1                  367 223                         275 417                   23 502 268                    17 626 701 Chipping Generator 1        7 659                            5 744            490 176                         367 632 Magnesium-powered Generator 1           7 053                            5 289            451 366                         338 524 Network Cell 1               348                               261              22 296                          16 722
Gold Ingot 10-karát 1         600                               450              38 400                          28 800 Billon Sword 1          75                                 56                4 800                            3 600 Oxygen Filler 1           7 478                            5 609            478 592                         358 944 Ghost Block Remover 1      53 608                          40 206         3 430 912                      2 573 184 Alternate Elevator Pad 2        6 859                            5 144            219 488                         164 616 Scrap 1               100                                 75                6 400                            4 800 Stoneworks Factory 1                  183 899                         137 924                   11 769 545                      8 827 159 Culinary Generator 1        9 102                            6 827            582 542                         436 907 Auto Enchanter 1         34 157                          25 617         2 186 022                      1 639 516 Network Greedy Block 1           55 927                          41 945         3 579 318                      2 684 489
Gold Ingot 12-karát 1         750                               563              48 000                          36 000 Brass Sword 1          75                                 56                4 800                            3 600 Space Suit Upgrade 1           7 450                            5 588            476 800                         357 600 Remote Controller 1    199 332                         149 499       12 757 248                      9 567 936 UU-Matter 1           10 000                            7 500            640 000                         480 000 Singularity Constructor 1                  428 369                         321 277                   27 415 614                    20 561 711 Stardust Reactor 1    168 990                         126 743       10 815 386                      8 111 539 Auto Enchanter - II 1         98 402                          73 802         6 297 748                      4 723 311 Network Capacitor 1 1           17 414                          13 061         1 114 512                         835 884
Gold Ingot 14-karát 1         900                               675              57 600                          43 200 Aluminum Brass Sword 1         125                                 94                8 000                            6 000 Circuit Press 1         27 412                          20 559         1 754 368                      1 315 776 Position Selector 1    102 077                          76 558         6 532 910                      4 899 683 Iridium 1           70 000                          52 500         4 480 000                      3 360 000 Resource Synthesizer 1              50 553 746                    37 915 310              3 235 439 744               2 426 579 808 Copper Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Auto Disenchanter 1         74 678                          56 008         4 779 382                      3 584 536 Network Capacitor 2 1         169 543                         127 157       10 850 733                      8 138 050
Gold Ingot 16-karát 1      1 050                               788              67 200                          50 400 Aluminum Bronze Sword 1         125                                 94                8 000                            6 000 Assembly Table 1         96 182                          72 137         6 155 664                      4 616 748 Fill Wand 1    298 780                         224 085       19 121 914                    14 341 435 Iridium Plate 1         287 000                         215 250       18 368 000                    13 776 000 Advanced Cobble Generator 1                    90 213                          67 660                    5 773 632                      4 330 224 Tin Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Auto Disenchanter - II 1       146 459                         109 844         9 373 348                      7 030 011 Network Capacitor 3 1      1 401 039                      1 050 779       89 666 467                    67 249 851
Gold Ingot 18-karát 1      1 200                               900              76 800                          57 600 Corinthian Bronze Sword 1         421                               316              26 944                          20 208 Cooling Unit I 1         32 932                          24 699         2 107 648                      1 580 736 Sponge Wand 1    248 940                         186 705       15 932 154                    11 949 115 Nano Blade 1           10 253                            7 689            656 160                         492 120 Obsidian Generator 1                  269 401                         202 051                   17 241 651                    12 931 238 Silver Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Auto Anvil 1         34 242                          25 681         2 191 462                      1 643 596 Network Capacitor 4 1    11 312 798                      8 484 598      724 019 050                  543 014 287
Gold Ingot 20-karát 1      1 350                            1 013              86 400                          64 800 Solder Sword 1          75                                 56                4 800                            3 600 Cooling Unit II 1         64 724                          48 543         4 142 336                      3 106 752 Healing Bow 1      42 272                          31 704         2 705 408                      2 029 056 Electric Chestplate 1           46 161                          34 621         2 954 286                      2 215 715 Advanced Virtual Farm 1               2 552 797                      1 914 598                 163 379 008                  122 534 256 Aluminum Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Auto Anvil Mk.II 1         69 173                          51 880         4 427 073                      3 320 305 Network Power Outlet 1 1               177                               133              11 331                            8 498
Gold Ingot 22-karát 1      1 500                            1 125              96 000                          72 000 Damascus Steel Sword 1      4 401                            3 301            281 664                         211 248 Cooling Unit III 1         83 316                          62 487         5 332 224                      3 999 168 Acri Arcum 1    121 948                          91 461         7 804 672                      5 853 504 Coal Dust 1                 40                                 30                2 560                            1 920 Advanced Tree Grower 1               2 551 800                      1 913 850                 163 315 200                  122 486 400 Lead Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Book Binder 1         14 571                          10 928            932 558                         699 419 Network Power Outlet 2 1               856                               642              54 808                          41 106
Gold Ingot 24-karát 1      1 650                            1 238            105 600                          79 200 Hardened Sword 1      6 187                            4 640            395 968                         296 976 Space Heater I 1         32 624                          24 468         2 087 936                      1 565 952 Cursed Sword 1        8 102                            6 077            518 528                         388 896 Raw Carbon Fibre 1               160                               120              10 240                            7 680 Extreme Freezer 1                  393 771                         295 328                   25 201 335                    18 901 001 Zinc Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Refinery 1         16 807                          12 605         1 075 622                         806 716 Network Power Display 1           31 540                          23 655         2 018 544                      1 513 908
Silicon 1         100                                 75                6 400                            4 800 Reinforced Sword 1    14 455                          10 841            925 120                         693 840 Space Heater II 1         68 216                          51 162         4 365 824                      3 274 368 Celestial Sword 1      20 056                          15 042         1 283 584                         962 688 Raw Carbon Mesh 1               320                               240              20 480                          15 360 Dust Extractor 1                  369 893                         277 420                   23 673 155                    17 754 866 Magnesium Mineralized Apiary 1    142 702                         107 027         9 132 933                      6 849 700 Lava Generator 1         23 154                          17 366         1 481 885                      1 111 414 Network Recipe Encoder 1           31 176                          23 382         1 995 239                      1 496 429
Gilded Iron 1      2 100                            1 575            134 400                         100 800 Ferrosilicon Sword 1      1 825                            1 369            116 800                          87 600 Space Heater III 1         93 808                          70 356         6 003 712                      4 502 784 Elucidator 1    109 982                          82 487         7 038 848                      5 279 136 Carbon Plate 1               320                               240              20 480                          15 360 Cobble Press 1                  456 902                         342 677                   29 241 750                    21 931 312 Steel Mineralized Apiary 1    145 966                         109 475         9 341 829                      7 006 372 Lava Generator (II) 1         36 547                          27 410         2 339 028                      1 754 271 Network Auto Crafter 1           67 675                          50 757         4 331 226                      3 248 420
Synthetic Emerald 1          68                                 51                4 352                            3 264 Gilded Iron Sword 1      4 201                            3 151            268 864                         201 648 Ion Disperser I 1           7 424                            5 568            475 136                         356 352 Aquatic Helmet 1      83 468                          62 601         5 341 952                      4 006 464 Advanced Solar Panel 1      1 338 065                      1 003 548       85 636 136                    64 227 102 Ingot Former 1                  469 591                         352 193                   30 053 824                    22 540 368 Duralnium Mineralized Apiary 1    142 777                         107 083         9 137 733                      6 853 300 Combustion Reactor 1         19 904                          14 928         1 273 885                         955 414 Network Auto Crafter Withholding 1         122 656                          91 992         7 849 975                      5 887 481
Uranium 1         600                               450              38 400                          28 800 Nickel Sword 1      1 825                            1 369            116 800                          87 600 Ion Disperser II 1         46 616                          34 962         2 983 424                      2 237 568 Resistand Chestplate 1      86 092                          64 569         5 509 888                      4 132 416 Hybrid Solar Panel 1         870 195                         652 646       55 692 480                    41 769 360 Uranium Extractor 1                  355 001                         266 251                   22 720 047                    17 040 036 Brass Mineralized Apiary 1    142 777                         107 083         9 137 733                      6 853 300 Food Fabricator 1         14 000                          10 500            895 978                         671 983 Network Quantum Workbench 1             2 558                            1 919            163 713                         122 785
Redstone Alloy Ingot 1      4 231                            3 173            270 784                         203 088 Cobalt Sword 1      3 947                            2 960            252 608                         189 456 Observatory 1         16 501                          12 376         1 056 064                         792 048 Fiery Leggings 1      83 389                          62 542         5 336 896                      4 002 672 Ultimate Solar Panel 1      6 962 740                      5 222 055      445 615 360                  334 211 520 Decompressor 1                  274 461                         205 846                   17 565 490                    13 174 117 Aluminum Brass Mineralized Apiary 1    142 852                         107 139         9 142 533                      6 856 900 Food Fabricator (II) 1         37 081                          27 810         2 373 155                      1 779 866 Network Quantum Storage 4k 1             4 654                            3 491            297 879                         223 409
Magnesium Salt 1          10                                   8                  640                               480 Cobalt Helmet 1      9 865                            7 399            631 360                         473 520 Planetary Analyzer 1    1 474 630                      1 105 973       94 376 350                    70 782 263 Light Boots 1      75 316                          56 487         4 820 224                      3 615 168 Advanced Solar Helmet 1           65 419                          49 064         4 186 808                      3 140 106 Gear Transformer 1                  101 350                          76 013                    6 486 400                      4 864 800 Aluminum Bronze Mineralized Apiary 1    142 852                         107 139         9 142 533                      6 856 900 Auto-Breeder 1         26 751                          20 063         1 712 051                      1 284 038 Network Quantum Storage 32k 1             4 891                            3 668            313 037                         234 777
Bucket of Oil 1      1 000                               750              64 000                          48 000 Cobalt Chestplate 1    15 784                          11 838         1 010 176                         757 632 Diamond Anvil 1       232 580                         174 435       14 885 120                    11 163 840 Blood  1            50                                 38                3 200                            2 400 Carbonado Solar Helmet 1         143 907                         107 930         9 210 037                      6 907 528 Geo Quarry 1                  584 511                         438 383                   37 408 700                    28 056 525 Corinthian Bronze Mineralized Apiary 1    143 296                         107 472         9 170 949                      6 878 212 Animal Growth Accelerator 1         41 542                          31 157         2 658 700                      1 994 025 Network Quantum Storage 262k 1           18 170                          13 628         1 162 882                         872 161
Bucket of Fuel 1      1 100                               825              70 400                          52 800 Cobalt Leggings 1    13 811                          10 358            883 904                         662 928 Oxygen Sealer 1         27 848                          20 886         1 782 240                      1 336 680 Cursed Rabbit Paw 1            50                                 38                3 200                            2 400 Energized Solar Helmet 1         471 135                         353 351       30 152 628                    22 614 471 Basic Quarry 1                  353 777                         265 333                   22 641 738                    16 981 304 Solder Mineralized Apiary 1    142 777                         107 083         9 137 733                      6 853 300 Tree Growth Accelerator 1         54 370                          40 778         3 479 699                      2 609 774 Network Quantum Storage 2M 1           24 521                          18 391         1 569 335                      1 177 001
Nether Ice 1         100                                 75                6 400                            4 800 Cobalt Boots 1      7 892                            5 919            505 088                         378 816 Environmental Forcefield Generator 1         15 816                          11 862         1 012 224                         759 168 Human Skull 1           500                               375              32 000                          24 000 Hybrid Solar Helmet 1      1 812 199                      1 359 150      115 980 764                    86 985 573 Advanced Quarry 1                  723 342                         542 506                   46 293 864                    34 720 398 Damascus Steel Mineralized Apiary 1    149 266                         111 950         9 553 029                      7 164 772 EXP Collector 1         41 524                          31 143         2 657 548                      1 993 161 Network Quantum Storage 16M 1           52 194                          39 145         3 340 397                      2 505 297
Blistering Ingot (33%) 1      2 650                            1 988            169 600                         127 200 Fusion Reactor 1    1 283 086                         962 315       82 117 504                    61 588 128 Tropical Fish Scale 1            50                                 38                3 200                            2 400 Super Advanced Solar Helmet 1      3 133 823                      2 350 367      200 564 677                  150 423 508 Void Quarry 1               5 134 736                      3 851 052                 328 623 110                  246 467 333 Hardened Metal Mineralized Apiary 1    151 945                         113 959         9 724 485                      7 293 364 Food Composter 1         40 928                          30 696         2 619 409                      1 964 557 Network Quantum Storage 134M 1         101 891                          76 418         6 521 023                      4 890 767
Blistering Ingot (66%) 1    15 481                          11 611            990 784                         743 088 Atmospheric Harvester 1         53 036                          39 777         3 394 304                      2 545 728 Polar Fox Hide 1            50                                 38                3 200                            2 400 Ultimate Solar Helmet 1    11 244 563                      8 433 422      719 652 037                  539 739 028 Reinforced Hydro Gen 1                  343 373                         257 530                   21 975 872                    16 481 904 Reinforced Alloy Mineralized Apiary 1    149 893                         112 420         9 593 157                      7 194 868 Food Composter (II) 1         64 009                          48 007         4 096 586                      3 072 440 Network Quantum Storage 1B 1         366 517                         274 888       23 457 079                    17 592 809
Blistering Ingot 1    25 481                          19 111         1 630 784                      1 223 088 <