TIP: Pro lehčí vyhledávání použijte klávesovou zkratku ctrl + f  Enchanty DankTech2 Galactifun TranscEndence Foxy Machines Fluffy Machines LiteXpansion Infinity Expansion DynaTech Energie a elektrika GPS Stroje Programovatelné androidy Eco-Power Generators Alchimia Vitae Networks
Pravidla ceníku Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí
Do ceníku spadají veškeré sf itemy a stroje + enchanty Poznámka: Enchanty sa na itemech sčítají Dank Pack - Tier 3 1 582 960                        437 220       37 309 440                   27 982 080 Stargate Ring 1 548 672                        411 504       35 115 008                   26 336 256 Daxi (S) 1   1 305 800                        979 350       83 571 200                   62 678 400 Forcefield Dome 1   629 474                        472 106       40 286 336                   30 214 752 Bottomless Fluffy Barrel 1   921 020                        690 765       58 945 280                   44 208 960 Advanced Solar Panel 1 1 338 065                     1 003 548       85 636 136                   64 227 102 Infinity Ingot 1 158 000 000                 118 500 000          10 112 000 000              7 584 000 000 Tesseract 1   500 000                        375 000       32 000 000                   24 000 000 Energized Solar Generator 1   1 317 624                        988 218       84 327 912                   63 245 934 Energized GPS Transmitter 1   1 272 915                        954 686       81 466 560                   61 099 920 Empowered Programmable Android (Butcher) 1   573 269                        429 952       36 689 205                   27 516 904 Lunar Generator 1    1 360 646                      1 020 484       87 081 320                    65 310 990 Molten Mystery Metal 1    1 442 628                      1 081 971       92 328 192                    69 246 144 Pristine A.I. Core 1         588 434                         441 326       37 659 788                    28 244 841
Věci s hodnotou 500k+ jsou označeny jako striktně řízené (zde hráči musí ceník dodržovat) Příklad: Krumpáč s mending a silk touch = 10k Dank Pack - Tier 4 1 1 114 280                        835 710       71 313 920                   53 485 440 Stargate Controller 1 2 204 628                     1 653 471     141 096 192                 105 822 144 Daxi (A) 1   1 305 800                        979 350       83 571 200                   62 678 400 Hybrid Solar Panel 1 870 195                        652 646       55 692 480                   41 769 360 Fortune Singularity 1 99 067 355                   74 300 516            6 340 310 720              4 755 233 040 High-Energy Solar Generator 1    1 562 775                      1 172 081      100 017 572                    75 013 179 Mystery Metal Ingot 16    1 442 628                      1 081 971         5 770 512                      4 327 884 Interdimensional Presence 1         786 204                         589 653       50 317 048                    37 737 786
Mending 1     5 000                           3 750 Dank Pack - Tier 5 1 1 709 600                     1 282 200     109 414 400                   82 060 800 Planetary Analyzer 1 1 474 630                     1 105 973       94 376 350                   70 782 263 Daxi (F) 1   1 305 800                        979 350       83 571 200                   62 678 400 Ultimate Solar Panel 1 6 962 740                     5 222 055     445 615 360                 334 211 520 Magic Singularity 1 6 343 324                     4 757 493               405 972 736                 304 479 552 High-Energy Solar Helmet 1    1 570 275                      1 177 706      100 497 572                    75 373 179 Ornate Cauldron 1    1 288 806                         966 604       82 483 577                    61 862 683 Network Remote Empowered 1         778 872                         584 154       49 847 810                    37 385 858
Věci 499k- jsou označeny jako hlídané ceníkem (hráči je mohou prodávat volně, ale AT má právo zasáhnout a ceny regulovat) Aqua Affinity 1     5 000                           3 750 Dank Pack - Tier 6 1 2 314 520                     1 735 890     148 129 280                 111 096 960 Fusion Reactor 1 1 283 086                        962 315       82 117 504                   61 588 128 Daxi (H) 1   1 305 800                        979 350       83 571 200                   62 678 400 Hybrid Solar Helmet 1 1 812 199                     1 359 150     115 980 764                   86 985 573 Earth Singularity 1 25 786 061                   19 339 546            1 650 307 904              1 237 730 928 Radiant Solar Generator 1    4 330 492                      3 247 869      277 151 476                  207 863 607 Potion of Osmosis 1       769 933                         577 449       49 275 680                    36 956 760 Network Remote Pristine 1      2 146 178                      1 609 634      137 355 408                  103 016 556
Curse Of Vanishing 1     5 000                           3 750 Dank Pack - Tier 7 1 3 495 440                     2 621 580     223 708 160                 167 781 120 Ion Engine 1 2 758 247                     2 068 685     176 527 825                 132 395 868 Daxi (R) 1   1 305 800                        979 350       83 571 200                   62 678 400 Super Advanced Solar Helmet 1 3 133 823                     2 350 367     200 564 677                 150 423 508 Metal Singularity 1 4 685 124                     3 513 843               299 847 936                 224 885 952 True Aim 1       600 828                         450 621       38 453 011                    28 839 758 Netwrok Remote Ultimate 1      5 078 560                      3 808 920      325 027 864                  243 770 898
Currse Of Binding 1     5 000                           3 750 Dank Pack - Tier 8 1 4 762 760                     3 572 070     304 816 640                 228 612 480 Chemical Rocket Tier 1 1 821 036                        615 777       52 546 304                   39 409 728 Ultimate Solar Helmet 1 11 244 563                     8 433 422     719 652 037                 539 739 028 Mythril 1 22 504 593                   16 878 445            1 440 293 952              1 080 220 464 Healing 1       594 740                         446 055       38 063 376                    28 547 532 Network Wireless Configurator 1      1 247 453                         935 590       79 837 024                    59 877 768
U věcí s hodnotou 499k- můžete stále dávat vlastní ceny, ale AT má právo rozhodnout zda jsou ty ceny moc malé, i když nejsou v kategorii 500k+. V takovém případě budete vyzváni k úpravě ceny a pokud neuposlechnete, bude to bráno jako porušení ceníku Channeling 1     5 000                           3 750 Dank Pack - Tier 9 1 6 670 080                     5 002 560     426 885 120                 320 163 840 Chemical Rocket Tier 2 1 900 584                        675 438       57 637 376                   43 228 032 Adamantite 1 16 655 355                   12 491 516            1 065 942 720                 799 457 040 Totem Battery 1       927 766                         695 824       59 377 006                    44 532 755 Network Rake 3 1      1 093 165                         819 874       69 962 540                    52 471 905
Flame 1     5 000                           3 750 Trash Pack - Tier 3 1 542 960                        407 220       34 749 440                   26 062 080 Chemical Rocket Tier 3 1 849 908                        637 431       54 394 112                   40 795 584 Magnonium 1 1 172 324                        879 243                75 028 736                   56 271 552 Altar of Infusion 1    1 010 673                         758 005       64 683 053                    48 512 290 Network Wireless Transmitter 1         709 786                         532 340       45 426 317                    34 069 738
Infinity 1     5 000                           3 750 Trash Pack - Tier 4 1 1 074 280                        805 710       68 753 920                   51 565 440 Ion Rocket 1 8 122 220                     6 091 665     519 822 079                 389 866 560 Infinity Workbench 1 501 569                        376 177                32 100 412                   24 075 309 Network Capacitor 3 1      1 401 039                      1 050 779       89 666 467                    67 249 851
Multishot 1     5 000                           3 750 Trash Pack - Tier 5 1 1 669 600                     1 252 200     106 854 400                   80 140 800 Resource Synthesizer 1 50 553 746                   37 915 310            3 235 439 744              2 426 579 808 Network Capacitor 4 1    11 312 798                      8 484 598      724 019 050                  543 014 287
Silk touch 1     5 000                           3 750 Trash Pack - Tier 6 1 2 274 520                     1 705 890     145 569 280                 109 176 960 Advanced Virtual Farm 1 2 552 797                     1 914 598               163 379 008                 122 534 256 Network Quantum Storage ∞ 1         509 438                         382 079       32 604 055                    24 453 041
Lucky blocky spadají pod striktně řízené i když jsou pod 500k Všetky Ostatné Enchanty lvl 1 1     1 500                           1 125 Trash Pack - Tier 7 1 3 455 440                     2 591 580     221 148 160                 165 861 120 Advanced Tree Grower 1 2 551 800                     1 913 850               163 315 200                 122 486 400
Všetky Ostatné Enchanty lvl 2 1     3 000                           2 250 Trash Pack - Tier 8 1 4 722 760                     3 542 070     302 256 640                 226 692 480 Geo Quarry 1 584 511                        438 383                37 408 700                   28 056 525
Všetky Ostatné Enchanty lvl 3 1     4 500                           3 375 Trash Pack - Tier 9 1 6 630 080                     4 972 560     424 325 120                 318 243 840 Advanced Quarry 1 723 342                        542 506                46 293 864                   34 720 398
Všetky Ostatné Enchanty lvl 4 1     6 000                           4 500 Dank Unloader 1 531 370                        398 528       34 007 680                   25 505 760 Void Quarry 1 5 134 736                     3 851 052               328 623 110                 246 467 333
Všetky Ostatné Enchanty lvl 5 1     7 500                           5 625 Reinforced Geothermal Generator 1 1 543 389                     1 157 542                98 776 878                   74 082 659
Všetky Ostatné Enchanty lvl 6 1     9 000                           6 750 Lucky blocky Advanced Solar Panel 1 1 562 816                     1 172 112               100 020 200                   75 015 150
Všetky Ostatné Enchanty lvl 7 1   10 500                           7 875 Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Celestial Panel 1 5 038 911                     3 779 183               322 490 297                 241 867 723
Všetky Ostatné Enchanty lvl 8 1   12 000                           9 000 Lucky block 1 25 000                         18 750        1 600 000                     1 200 000 Void Panel 1 18 654 705                   13 991 029            1 193 901 099                 895 425 824
Všetky Ostatné Enchanty lvl 9 1   13 500                         10 125 Very Lucky Block 1 30 000                         22 500        1 920 000                     1 440 000 Void Capacitor 1 4 217 819                     3 163 365               269 940 446                 202 455 335
Všetky Ostatné Enchanty lvl 10 1   15 000                         11 250 Advanced Smeltery 1 715 227                        536 420                45 774 504                   34 330 878
Všetky Ostatné Enchanty lvl 11 1   16 500                         12 375 Void Storage Unit 1 2 756 965                     2 067 724               176 445 760                 132 334 320
Všetky Ostatné Enchanty lvl 12 1   18 000                         13 500 Infinity Storage Unit 1 950 770 965                 713 078 224          60 849 341 760             45 637 006 320
Copper Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Zinc Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Tin Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Aluminum Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Silver Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Magnesium Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Lead Singularity 1 1 171 000                        878 250                74 944 000                   56 208 000
Gold Singularity 1 29 970 000                   22 477 500            1 918 080 000              1 438 560 000
Iron Singularity 1 22 500 000                   16 875 000            1 440 000 000              1 080 000 000
Diamond Singularity 1 16 650 000                   12 487 500            1 065 600 000                 799 200 000
Emerald Singularity 1 2 497 000                     1 872 750               159 808 000                 119 856 000
Netherite Singularity 1 33 295 000                   24 971 250            2 130 880 000              1 598 160 000
Coal Singularity 1 937 500                        703 125                60 000 000                   45 000 000
Redstone Singularity 1 2 000 000                     1 500 000               128 000 000                   96 000 000
Lapis Singularity 1 750 000                        562 500                48 000 000                   36 000 000
Quartz Singularity 1 1 250 000                        937 500                80 000 000                   60 000 000
Infinity Singularity 1 395 000 000 000           296 250 000 000    25 280 000 000 000      18 960 000 000 000
Infinity Machine Circuit 1 1 264 295 840                 948 221 880          80 914 933 760             60 686 200 320
Infinity Machine Core 1 1 897 722 384              1 423 291 788        121 454 232 576             91 090 674 432
Infinite Void Harvester 1 2 539 520 274              1 904 640 205        162 529 297 528           121 896 973 146
Infinity Constructor 1 7 590 035 776              5 692 526 832        485 762 289 656           364 321 717 242
Powered Bedrock 1 3 163 850 695              2 372 888 021        202 486 444 476           151 864 833 357
Infinity Cobble Generator 1 1 583 408                     1 187 556               101 338 112                   76 003 584
Infinity Virtual Farm 1 6 329 648 247              4 747 236 185        405 097 487 782           303 823 115 837
Infinity Tree Grower 1 6 329 601 405              4 747 201 054        405 094 489 933           303 820 867 450
Infinity Dust Extractor 1 3 794 951 038              2 846 213 279        242 876 866 447           182 157 649 836
Infinity Ingot Former 1 5 062 402 314              3 796 801 736        323 993 748 096           242 995 311 072
Infinity Quarry 1 9 810 933 624              7 358 200 218        627 899 751 949           470 924 813 962
Infinity Crown 1 2 528 014 000              1 896 010 500        161 792 896 000           121 344 672 000
Infinity Chestplate 1 3 160 056 000              2 370 042 000        202 243 584 000           151 682 688 000
Infinity Leggings 1 2 844 042 000              2 133 031 500        182 018 688 000           136 514 016 000
Infinity Boots 1 2 528 028 000              1 896 021 000        161 793 792 000           121 345 344 000
Cosmic Aegis 1 3 160 070 000              2 370 052 500        202 244 480 000           151 683 360 000
Sky Piercer 1 1 580 050 650              1 185 037 988        101 123 241 600             75 842 431 200
Nature's Ruin 1 2 212 063 000              1 659 047 250        141 572 032 000           106 179 024 000
Blade of the Cosmos 1 1 738 035 000              1 303 526 250        111 234 240 000             83 425 680 000
Mountain Eater 1 1 896 028 000              1 422 021 000        121 345 792 000             91 009 344 000
World Breaker 1 1 264 049 000                 948 036 750          80 899 136 000             60 674 352 000
Infinity Reactor 1 8 853 064 553              6 639 798 415        566 596 131 420           424 947 098 565
Infinity Panel 1 8 708 431 607              6 531 323 705        557 339 622 829           418 004 717 122
Infinite Capacitor 1 6 953 914 638              5 215 435 978        445 050 536 824           333 787 902 618
Infinity Enchanter 1 6 956 930 773              5 217 698 080        445 243 569 484           333 932 677 113
Infinity Disenchanter 1 6 957 011 816              5 217 758 862        445 248 756 204           333 936 567 153
Infinity Charger 1 7 273 171 068              5 454 878 301        465 482 948 334           349 112 211 251