Enchanty Zbraně Užitečné předměty Základní stroje Nástroje Materiály ExtraGear Jídlo Magické předměty Magická zbroj Technické komponenty Smíšené předměty Brnění Talismany (Tier I) Magické pomůcky DankTech2 Magical Plants Technické pomůcky Enderitové talismany (Tier II) Soul Jars Extra Tools Private Storage - Chests and Safes Galactifun Global Warming Mob Capturer     TranscEndence Lucky Blocks Foxy Machines Slimy TreeTaps Fluffy Machines SoundMuffler LiteXpansion Infinity Expansion DynaTech Energie a elektrika GPS Stroje Programovatelné andoidy Cargo System Eco-Power Generators Alchimia Vitae Networks
Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí Název Počet Cena Cena s 25% tolerancí Cena za 64 ks Cena s 25% tolerancí
Poznámka : Enchanty sa na itemoch spočitávajú  Grandmas Walking Stick 1         12                                9                768                            576 Portable Crafter 1         54                              41             3 456                         2 592 Output Chest 1         123                              92             7 872                         5 904 Gold Pan 1         20                              15             1 280                            960 Reinforced Alloy Ingot 1    7 227                         5 420          462 528                      346 896 Copper Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Fortune Cookie 1    20                              15    1 280                            960 Magical Lump - I 2           3                                2                  96                              72 Ender Helmet 1         227                            170           14 528                       10 896 Basic Circuit Board 1       100                              75             6 400                         4 800 Sifted Ore 1           1                                1                  64                              48 Damascus Steel Helmet 1  11 000                         8 250          704 000                      528 000 Talisman of the Anvil 4  29 070                       21 803          465 120                      348 840 Ender Backpack 1           44                              33             2 816                         2 112 Dank Cell - Tier 1 1       10 015                         7 511          640 960                      480 720 Dirt Plant 1            5                                4                320                            240 Electric Jetpack - I 1    51 265                       38 449       3 280 974                   2 460 731 Talisman of the Anvil 4      7 364                         5 523          117 816                       88 362 Soul Jar 3 ####                         1 023           29 087                       21 815 Hammer 1      2 252                         1 689          144 128                      108 096 Oak Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Heat Resistance Upgrade 1       57 466                       43 100       3 677 824                   2 758 368  Thermometer        1    5 725                         4 294          366 400                      274 800 Mob Capturing Pellet 2       200                            150             6 400                         4 800 Quirp Up 1            200                            150           12 800                         9 600 Lucky Block 1  6 050                         4 538          387 200                      290 400 Magical Lump - IV 1           96                              72             6 144                         4 608 Tree Tap 1      4 422                         3 317          283 008                      212 256 Generator Core 1    10 861                         8 146          695 104                      521 328 Sound Muffler 1  41 821                       31 366       2 676 544                   2 007 408 Cargo Configurator 1         95 765                       71 824       6 128 981                   4 596 736 Ender Essence 1 1000                            750                      64 000                       48 000 Stainless Steel Ingot 1         911                            683           58 304                       43 728 Energy Regulator 1       13 965                       10 474          893 749                      670 312 GPS Transmitter 1       18 672                       14 004       1 195 008                      896 256 Android Interface (Items) 1      3 920                         2 940          250 880                      188 160 Cargo Motor 4  18 395                       13 796          294 313                      220 735 Steel Rotor 2         8 450                         6 338          270 400                      202 800 Soul Collector 1       19 262                       14 447       1 232 796                      924 597 Synthetic Emerald Shard 3             137                            103             2 923                         2 192
Príklad: Dia krompáč s mending a silk touch = 10k + cena za krompáč Grandpas Walking Stick 1         18                              14             1 152                            864 Portable Dustbin 1    3 600                         2 700          230 400                      172 800 Automatic Ignition Chamber 1      2 000                         1 500          128 000                       96 000 Nether Gold Pan 1         85                              64             5 440                         4 080 Hardened Metal 1    3 093                         2 320          197 952                      148 464 Copper Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Diet Cookie 1    10                                8       640                            480 Magical Lump - II 1           6                                5                384                            288 Ender Chestplate 1         527                            395           33 728                       25 296 Advanced Circuit Board 1    1 180                            885           75 520                       56 640 Wheat Flour 1           3                                2                192                            144 Damascus Steel Chestplate 1  17 600                       13 200       1 126 400                      844 800 Talisman of the Miner 1    1 213                            910           77 632                       58 224 Magic Eye of Ender 1           89                              67             5 696                         4 272 Dank Cell - Tier 2 1       12 415                         9 311          794 560                      595 920 Coal Plant 1         801                            601           51 264                       38 448 Electric Jetpack - II 1    51 265                       38 449       3 280 974                   2 460 731 Talisman of the Miner 1      1 309                            982           83 776                       62 832 Gold Transmuter 1    45 445                       34 084       2 908 480                   2 181 360 Birch Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Cold Resistance Upgrade 1       56 850                       42 638       3 638 400                   2 728 800  Air Quality Meter        1  12 515                         9 386          800 960                      600 720 Mob Capturing Cannon 1  15 475                       11 606          990 400                      742 800 Quirp Down 1            200                            150           12 800                         9 600 Very Lucky Block 1  9 050                         6 788          579 200                      434 400 Magical Lump - V 1         384                            288           24 576                       18 432 Reinforced Tree Tap 1    12 589                         9 442          805 696                      604 272 Water Sprinkler 1    17 555                       13 166       1 123 534                      842 651 Glass Cutter 1             450                            338           28 800                       21 600 Single Compressed Cobblestone 1                         9                                7                           576                            432 Stainless Steel Rotor 1      7 694                         5 771          492 416                      369 312 Energy Connector 8            955                            716             7 640                         5 730 Advanced GPS Transmitter 1       75 036                       56 277       4 802 304                   3 601 728 Android Interface (Fuel) 1      3 920                         2 940          250 880                      188 160 Cargo Manager 1  45 965                       34 474       2 941 781                   2 206 336 Simple Steam Turbine 1       12 991                         9 743          831 424                      623 568 Condensed Soul 1       10 000                         7 500          640 000                      480 000 Optic Glass 8               58                              43                461                            346
Mending 1    5 000                         3 750 Sword of Beheading 1       315                            236           20 160                       15 120 Rag 2         20                              15                640                            480 Composter 1         303                            227           19 392                       14 544 Grappling Hook 1    4 125                         3 094          264 000                      198 000 Damascus Steel Ingot 1    2 200                         1 650          140 800                      105 600 Copper Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Beef Jerky 1    60                              45    3 840                         2 880 Magical Lump - III 1         24                              18             1 536                         1 152 Ender Leggings 1         427                            320           27 328                       20 496 Battery 1       300                            225           19 200                       14 400 Steel Plate 1    8 800                         6 600          563 200                      422 400 Damascus Steel Leggings 1  15 400                       11 550          985 600                      739 200 Talisman of the Farmer 1    3 170                         2 378          202 880                      152 160 Elemental Staff 1         157                            118           10 048                         7 536 Dank Cell - Tier 3 1       44 815                       33 611       2 868 160                   2 151 120 Iron Plant 1    17 001                       12 751       1 088 064                      816 048 Electric Jetpack - III 1    51 265                       38 449       3 280 974                   2 460 731 Talisman of the Farmer 1      3 274                         2 456          209 536                      157 152 Electric Composter 1    35 198                       26 399       2 252 672                   1 689 504 Spruce Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Radiation Resistance Upgrade 1         4 154                         3 116          265 856                      199 392 Air Compressor 1    7 097                         5 323          454 208                      340 656 Quirp Left 1            200                            150           12 800                         9 600 Very Unlucky Block 1  6 063                         4 547          388 000                      291 000 Reinforced String 1      6 009                         4 507          384 576                      288 432 Diamond Tree Tap 1    27 428                       20 571       1 755 392                   1 316 544 Auto Crafting Table 1    17 374                       13 031       1 111 954                      833 966 Mining Drill 1         10 679                         8 009          683 435                      512 576 Double Compressed Cobblestone 1                        81                              61                        5 184                         3 888 Ancient Machine Core 1         193                            145           12 352                         9 264 Small Energy Capacitor 1         8 744                         6 558          559 630                      419 723 Carbonado GPS Transmitter 1     313 815                      235 361     20 084 160                 15 063 120 Programmable Android (Normal) 1    38 724                       29 043       2 478 365                   1 858 774 Cargo Node (Connector) 4    4 800                         3 600           76 796                       57 597 Advanced Steam Turbine 1       17 369                       13 027       1 111 616                      833 712 Plant Infusion Chamber 1     136 552                      102 414       8 739 315                   6 554 486 Optic Cable 16             100                              75                399                            299
Aqua Affinity 1    5 000                         3 750 Blade of Vampires 1       703                            527           44 992                       33 744 Bandage 4         24                              18                384                            288 Crucible 1         410                            308           26 240                       19 680 Smelter's Pickaxe 1    3 500                         2 625          224 000                      168 000 Steel Ingot 1    1 100                            825           70 400                       52 800 Copper Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Pork Jerky 1    25                              19    1 600                         1 200 Ender Lump - I 2         13                              10                416                            312 Ender Boots 1         213                            160           13 632                       10 224 Steel Thruster 1  17 889                       13 417       1 144 896                      858 672 Chain 8    3 300                         2 475           26 400                       19 800 Damascus Steel Boots 1    8 800                         6 600          563 200                      422 400 Talisman of the Hunter 1    1 223                            917           78 272                       58 704 Elemental Staff - Wind 1         448                            336           28 672                       21 504 Dank Cell - Tier 4 1       66 415                       49 811       4 250 560                   3 187 920 Gold Plant 1    21 201                       15 901       1 356 864                   1 017 648 Electric Jetpack - IV 1    55 517                       41 638       3 553 102                   2 664 827 Talisman of the Hunter 1      1 327                            995           84 928                       63 696 Electric Composter (II) 1  126 684                       95 013       8 107 776                   6 080 832 Jungle Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Space Suit Helmet 1       29 817                       22 363       1 908 288                   1 431 216 Empty Canister 1       188                            141           12 032                         9 024 Quirp Right 1            200                            150           12 800                         9 600 Pandora''s Block 1  6 594                         4 946          422 016                      316 512 Stabilizer Blistering Block 1    19 872                       14 904       1 271 808                      953 856 Tree Scraper 1      5 059                         3 794          323 776                      242 832 Auto Ancient Altar 1    29 441                       22 081       1 884 222                   1 413 167 Diamond Drill 1         13 679                       10 259          875 435                      656 576 Triple Compressed Cobblestone 1                      729                            547                      46 656                       34 992 Machine Scrap 8    38 724                       29 043          309 796                      232 347 Medium Energy Capacitor 1       17 360                       13 020       1 111 070                      833 303 Energized GPS Transmitter 1  1 272 915                      954 686     81 466 560                 61 099 920 Programmable Android (Miner) 1    47 285                       35 464       3 026 269                   2 269 702 Cargo Node (Input) 2    1 374                         1 030           43 966                       32 975 Carbonado Steam Turbine 1       56 817                       42 613       3 636 288                   2 727 216 Plant of Light Magic 1             49                              37             3 136                         2 352 Optic Star 1         10 054                         7 540          643 442                      482 581
Curse Of Vanishing 1    5 000                         3 750 Seismic Axe 1    9 681                         7 261          619 584                      464 688 Splint 4       903                            677           14 448                       10 836 Enhanced Furnace - I 1    14 369                       10 777          919 616                      689 712 Lumber Axe 1  17 098                       12 824       1 094 272                      820 704 Bronze Ingot 1         37                              28             2 368                         1 776 Copper Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Chicken Jerky 1    25                              19    1 600                         1 200 Ender Lump - II 1         26                              20             1 664                         1 248 Slime Helmet 1      1 390                         1 043           88 960                       66 720 Power Crystal 1    6 595                         4 946          422 080                      316 560 Hook 1    3 300                         2 475          211 200                      158 400 Reinforced Helmet 1  36 135                       27 101       2 312 640                   1 734 480 Talisman of the Lava Walker 4    1 770                         1 328           28 320                       21 240 Elemental Staff - Water 1         420                            315           26 880                       20 160 Dank Cell - Tier 5 1       74 415                       55 811       4 762 560                   3 571 920 Copper Plant 1    21 245                       15 934       1 359 680                   1 019 760 Electric Jetpack - V 1    59 917                       44 938       3 834 702                   2 876 027 Talisman of the Lava Walker 4         659                            494           10 536                         7 902 Cobblestone Generator 1  221 284                      165 963     14 162 145                 10 621 609 Acacia Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Space Suit Chest 1       11 076                         8 307          708 864                      531 648 Cinnabarite 1       150                            113             9 600                         7 200 Quirp Condensate 1            500                            375           32 000                       24 000 Forcefield Engine 1  146 642                      109 982       9 385 088                   7 038 816 Rubber Factory 1    61 562                       46 172       3 939 968                   2 954 976 Auto Enhanced Crafting Table 1    18 454                       13 841       1 181 074                      885 806 Food Synthesizer 1           7 368                         5 526          471 552                      353 664 Quadruple Compressed Cobblestone 1                   6 561                         4 921                    419 904                      314 928 Advanced Machine Scrap 8    79 014                       59 260          632 111                      474 083 Big Energy Capacitor 1       30 229                       22 672       1 934 638                   1 450 979 GPS Control Panel 1         9 223                         6 917          590 272                      442 704 Programmable Android (Farmer) 1    47 285                       35 464       3 026 269                   2 269 702 Cargo Node (Output) 2    1 374                         1 030           43 966                       32 975 Simple Wind Turbine 1       46 569                       34 927       2 980 416                   2 235 312 Plant of Dark Magic 1       10 025                         7 519          641 600                      481 200 Radioactive Optic Star 1       162 952                      122 214     10 428 944                   7 821 708
Currse Of Binding 1    5 000                         3 750 Soulbound Sword 1  11 000                         8 250          704 000                      528 000 Vitamins 1         53                              40             3 392                         2 544 Enhanced Furnace - II 1    28 730                       21 548       1 838 720                   1 379 040 Pickaxe of Containment 1    7 200                         5 400          460 800                      345 600 Duralium Ingot 1         37                              28             2 368                         1 776 Tin Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Mutton Jerky 1    25                              19    1 600                         1 200 Ender Lump - III 1       104                              78             6 656                         4 992 Slime Chestplate 1      1 880                         1 410          120 320                       90 240 Photovoltaic Cell 1    3 303                         2 477          211 392                      158 544 Stone Chunk 1           1                                1                  64                              48 Reinforced Chestplate 1  57 816                       43 362       3 700 224                   2 775 168 Talisman of the Water Breather 4    1 420                         1 065           22 720                       17 040 Elemental Staff - Fire 1         814                            611           52 096                       39 072 Dank Cell - Tier 6 1       75 615                       56 711       4 839 360                   3 629 520 Aluminum Plant 1    21 245                       15 934       1 359 680                   1 019 760 Electric Jetpack - VI 1    65 733                       49 300       4 206 942                   3 155 207 Talisman of the Water Breather 4         571                            428             9 136                         6 852 Vaporizer 1    86 403                       64 802       5 529 769                   4 147 327 Dark Oak Chest 1     224                            168           14 336                       10 752 Space Suit Pants 1         2 816                         2 112          180 224                      135 168 Mercury 1       250                            188           16 000                       12 000 Unstable Ingot 25% 1       17 300                       12 975       1 107 200                      830 400 Forcefield Stabilizer 1  111 087                       83 315       7 109 568                   5 332 176 Resin Extractor 1  118 243                       88 682       7 567 552                   5 675 664 Auto Table Saw 1    36 982                       27 737       2 366 878                   1 775 159 Recycler 1         56 320                       42 240       3 604 480                   2 703 360 Quintuple Compressed Cobblestone 1                 59 049                       44 287                 3 779 136                   2 834 352 Star Dust 1      7 000                         5 250          448 000                      336 000 Large Energy Capacitor 1       44 697                       33 523       2 860 606                   2 145 455 GPS Marker Tool 1       11 002                         8 252          704 128                      528 096 Programmable Android (Woodcutter) 1    47 285                       35 464       3 026 269                   2 269 702 Advanced Cargo Node (Output) 1  12 630                         9 473          808 336                      606 252 Advanced Wind Turbine 1       63 985                       47 989       4 095 040                   3 071 280 Light Essence 4             49                              37                784                            588 Shrinking Base 1       181 007                      135 755     11 584 430                   8 688 323
Channeling 1    5 000                         3 750 Soulbound Trident 1  25 000                       18 750       1 600 000                   1 200 000 Medicine 1         66                              50             4 224                         3 168 Enhanced Furnace - III 1    42 645                       31 984       2 729 280                   2 046 960 Explosive Pickaxe 1    8 535                         6 401          546 240                      409 680 Billon Ingot 1         37                              28             2 368                         1 776 Tin Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Rabbit Jerky 1    80                              60    5 120                         3 840 Magical Book Cover 1         54                              41             3 456                         2 592 Slime Leggings 1      2 290                         1 718          146 560                      109 920 Reinforced Cloth 2         20                              15                640                            480 Salt 1         10                                8                640                            480 Reinforced Leggings 1  50 589                       37 942       3 237 696                   2 428 272 Talisman of the Angel 1    1 200                            900           76 800                       57 600 Elemental Staff - Storm 1      3 215                         2 411          205 760                      154 320 Dank Cell - Tier 7 1     147 615                      110 711       9 447 360                   7 085 520 Silver Plant 1    21 245                       15 934       1 359 680                   1 019 760 Electric Jetpack - VII 1  125 562                       94 171       8 035 966                   6 026 975 Talisman of the Angel 1      3 200                         2 400          204 800                      153 600 Concrete Factory 1    20 565                       15 424       1 316 174                      987 131 Iron Chest 1  2 008                         1 506          128 512                       96 384 Space Suit Boots 1         1 894                         1 421          121 216                       90 912 Filter 1         26                              20             1 664                         1 248 Unstable Ingot 50% 1       16 800                       12 600       1 075 200                      806 400 Wireless Transmitter 1    51 838                       38 879       3 317 632                   2 488 224 Resin Extractor (II) 1  177 924                      133 443     11 387 136                   8 540 352 Auto Magic Workbench 1    19 108                       14 331       1 222 930                      917 198 Mass Fabricator 1         56 320                       42 240       3 604 480                   2 703 360 Void Bit 1                        86                              65                        5 504                         4 128 Tesseracting Object 1      1 864                         1 398          119 296                       89 472 Carbonado Edged Energy Capacitor 1     104 489                       78 367       6 687 310                   5 015 483 GPS Emergency Transmitter 1       30 203                       22 652       1 932 992                   1 449 744 Programmable Android (Fisherman) 1    45 585                       34 189       2 917 469                   2 188 102 Reactor Access Port 1  11 267                         8 450          721 075                      540 806 Carbonado Wind Turbine 1     109 994                       82 496       7 039 616                   5 279 712 Dark Essence 4       10 025                         7 519          160 400                      120 300 Simple Nanobots 4       219 731                      164 798       3 515 699                   2 636 774
Flame 1    5 000                         3 750 Soulbound Bow 1  10 100                         7 575          646 400                      484 800 Small Backpack 1       623                            467           39 872                       29 904 Enhanced Furnace - IV 1    56 560                       42 420       3 619 840                   2 714 880 Explosive Shovel 1    7 475                         5 606          478 400                      358 800 Brass Ingot 1         37                              28             2 368                         1 776 Tin Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Fish Jerky 1    28                              21    1 792                         1 344 Magical Glass 1       181                            136           11 584                         8 688 Slime Boots 1         940                            705           60 160                       45 120 Magnet 1    3 346                         2 510          214 144                      160 608 Heavy Cream 2         20                              15                640                            480 Reinforced Boots 1  28 908                       21 681       1 850 112                   1 387 584 Talisman of the Firefighter 4    2 170                         1 628           34 720                       26 040 Magical Zombie Pills 2      2 232                         1 674           71 424                       53 568 Dank Cell - Tier 8 1     158 415                      118 811     10 138 560                   7 603 920 Tin Plant 1    21 245                       15 934       1 359 680                   1 019 760 Armored Jetpack 1    94 933                       71 200       6 075 742                   4 556 807 Talisman of the Firefighter 4      2 543                         1 907          162 720                      122 040 Pulverizer 1    42 775                       32 082       2 737 630                   2 053 223 Golden Chest 1  4 008                         3 006          256 512                      192 384 Fusion Pellet 8         5 800                         4 350           46 400                       34 800 Unstable Ingot 75% 1       16 300                       12 225       1 043 200                      782 400 Nuclear Salt 1      8 010                         6 008          512 640                      384 480 Raw Plastic 1         200                            150           12 800                         9 600 Auto Armor Forge 1    89 534                       67 151       5 730 194                   4 297 646 MFE 1         30 780                       23 085       1 969 920                   1 477 440 Void Dust 1                      777                            583                      49 728                       37 296 Robotic Bee 1    12 618                         9 463          807 524                      605 643 Energized Energy Capacitor 1     175 819                      131 865     11 252 446                   8 439 335 GPS Geo-Scanner 1       28 354                       21 266       1 814 656                   1 360 992 Programmable Android (Butcher) 1    65 957                       49 468       4 221 277                   3 165 958 Trash Can 1    8 265                         6 199          528 963                      396 722 Lightning Receptor 1       47 810                       35 857       3 059 829                   2 294 872 Experience Crystallizer 1       79 627                       59 720       5 096 140                   3 822 105 Advanced Nanobots 4       431 900                      323 925       6 910 393                   5 182 795
Infinity 1    5 000                         3 750 Explosive Bow 1       831                            623           53 184                       39 888 Backpack 1    1 838                         1 379          117 632                       88 224 Enhanced Furnace - V 1    70 475                       52 856       4 510 400                   3 382 800 Pickaxe of the Seeker 1    8 565                         6 424          548 160                      411 120 Aluminum Brass Ingot 1         62                              47             3 968                         2 976 Tin Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Kelp Cookie 2    50                              38    1 600                         1 200 Lava Crystal 1       500                            375           32 000                       24 000 Glowstone Helmet 1         175                            131           11 200                         8 400 Electromagnet 1    6 531                         4 898          417 984                      313 488 Cheese 1         30                              23             1 920                         1 440 Cactus Helmet 1           8                                6                480                            360 Talisman of the Magician 1    6 390                         4 793          408 960                      306 720 Infused Magnet 1      3 494                         2 621          223 616                      167 712 Dank Cell - Tier ☆ 1     238 415                      178 811     15 258 560                 11 443 920 Lead Plant 1    21 245                       15 934       1 359 680                   1 019 760 Parachute 1         831                            623           53 184                       39 888 Talisman of the Magician 1    10 390                         7 793          664 960                      498 720 Diamond Chest 1  6 211                         4 658          397 504                      298 128 Landing Hatch 1       35 988                       26 991       2 303 232                   1 727 424 Unstable Ingot 1       15 800                       11 850       1 011 200                      758 400 Compressed Sponge 1      6 000                         4 500          384 000                      288 000 Rubber 1         150                            113             9 600                         7 200 Advanced Auto Disenchanter 1  158 362                      118 772     10 135 191                   7 601 393 MFSU 1         98 576                       73 932       6 308 832                   4 731 624 Void Ingot 1                   7 000                         5 250                    448 000                      336 000 Advanced Robotic Bee 1    75 970                       56 977       4 862 063                   3 646 547 Solar Generator 1       19 595                       14 696       1 254 076                      940 557 Portable Geo-Scanner 1       42 490                       31 867       2 719 337                   2 039 503 Advanced Programmable Android (Normal) 1    79 014                       59 260       5 056 890                   3 792 667 Crafting Motor 2  16 077                       12 057          514 452                      385 839 Lunar Generator 1  1 360 646                   1 020 484     87 081 320                 65 310 990 Experience Crystal 2     360 000                      270 000     11 520 000                   8 640 000 A.I. Core 1       135 139                      101 354       8 648 889                   6 486 667
Multishot 1    5 000                         3 750 Icy Bow 1       467                            350           29 888                       22 416 Large Backpack 1    3 653                         2 740          233 792                      175 344 Enhanced Furnace - VI 1    84 390                       63 293       5 400 960                   4 050 720 Cobalt Pickaxe 1  25 743                       19 307       1 647 552                   1 235 664 Aluminum Bronze Ingot 1         62                              47             3 968                         2 976 Tin Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Magic Sugar 1      9                                7       576                            432 Common Talisman 1    1 074                            806           68 736                       51 552 Glowstone Chestplate 1         280                            210           17 920                       13 440 Electric Motor 1    6 561                         4 921          419 904                      314 928 Butter 1         20                              15             1 280                            960 Cactus Chestplate 1         12                                9                768                            576 Talisman of the Traveller 1    2 192                         1 644          140 288                      105 216 Soulbound Backpack 1    15 867                       11 900       1 015 488                      761 616 Dank Pack - Tier 1 1     125 120                       93 840       8 007 680                   6 005 760 Redstone Plant 1    21 741                       16 306       1 391 424                   1 043 568 Hologram Projector 3    13 342                       10 007          284 629                      213 472 Talisman of the Traveller 1      6 192                         4 644          396 288                      297 216 Emerald Chest 1  6 714                         5 036          429 696                      322 272 Launch Pad Floor 1       21 888                       16 416       1 400 832                   1 050 624 Stable Ingot 1       17 800                       13 350       1 139 200                      854 400 Demonic Ingot 1      5 003                         3 752          320 192                      240 144 Amber 1         400                            300           25 600                       19 200 Backpack Loader 1    44 361                       33 271       2 839 086                   2 129 315 Generator 1           3 894                         2 921          249 237                      186 928 Infinity Ingot 1         158 000 000               118 500 000         10 112 000 000            7 584 000 000 Picnic Basket 1    20 061                       15 046       1 283 904                      962 928 Advanced Solar Generator 1       78 436                       58 827       5 019 902                   3 764 926 Oil Pump 1       28 421                       21 316       1 818 974                   1 364 231 Advanced Programmable Android (Fisherman) 1    85 875                       64 406       5 495 994                   4 121 995 Auto-Crafter (Vanilla) 1  17 787                       13 340       1 138 339                      853 754 High-Energy Solar Generator 1  1 562 775                   1 172 081   100 017 572                 75 013 179 Illumium Ingot 2     361 204                      270 903     11 558 528                   8 668 896 Empowered A.I. Core 1       468 123                      351 093     29 959 897                 22 469 923
Silk touch 1    5 000                         3 750 Woven Backpack 1    5 763                         4 322          368 832                      276 624 Enhanced Furnace - VII 1    98 305                       73 729       6 291 520                   4 718 640 Pickaxe of Vein Mining 1  11 115                         8 336          711 360                      533 520 Corinthian Bronze Ingot 1       210                            158           13 440                       10 080 Silver Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Monster Jerky 1    11                                8       704                            528 Necrotic Skull 1    1 000                            750           64 000                       48 000 Glowstone Leggings 1         245                            184           15 680                       11 760 Heating Coil 1    6 600                         4 950          422 400                      316 800 Crushed Ore 1         10                                8                640                            480 Cactus Leggings 1         11                                8                672                            504 Talisman of the Warrior 4  15 624                       11 718          249 984                      187 488 Reinforced Spawner 1    80 000                       60 000       5 120 000                   3 840 000 Dank Pack - Tier 2 1     224 440                      168 330     14 364 160                 10 773 120 Lapis Plant 1    22 141                       16 606       1 417 024                   1 062 768 Multi Tool - I 1      8 929                         6 697          571 470                      428 603 Talisman of the Warrior 4  469 826                      352 370       7 517 216                   5 637 912 Obsidian Chest 1  2 608                         1 956          166 912                      125 184 Launch Pad Core 1     108 959                       81 719       6 973 360                   5 230 020 Stable Block 1     160 200                      120 150     10 252 800                   7 689 600 Aquatic Netherite Ingot 1      8 400                         6 300          537 600                      403 200 Block of Amber 1         900                            675           57 600                       43 200 Backpack Unloader 1    44 361                       33 271       2 839 086                   2 129 315 Macerator 1           5 103                         3 827          326 592                      244 944 Fortune Singularity 1           99 067 355                 74 300 516           6 340 310 720            4 755 233 040 Inventory Filter 1           46                              35             2 944                         2 208 Carbonado Solar Generator 1     326 628                      244 971     20 904 191                 15 678 143 GEO Miner 1       57 343                       43 007       3 669 948                   2 752 461 Advanced Programmable Android (Butcher) 1  106 247                       79 685       6 799 802                   5 099 851 Auto-Crafter (Enhanced) 1  12 695                         9 521          812 477                      609 358 High-Energy Solar Helmet 1  1 570 275                   1 177 706   100 497 572                 75 373 179 Darksteel Ingot 2     361 224                      270 918     11 559 168                   8 669 376 Pristine A.I. Core 1       588 434                      441 326     37 659 788                 28 244 841
Všetky Ostatné Enchanty lvl 1 1    1 500                         1 125 Gilded Backpack 1  11 769                         8 827          753 216                      564 912 Enhanced Furnace - VIII 1  112 220                       84 165       7 182 080                   5 386 560 Climbing Pick 1    5 295                         3 971          338 880                      254 160 Solder Ingot 1         37                              28             2 368                         1 776 Silver Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Apple Juice 1    10                                8       640                            480 Essence of Afterlife 1    5 000                         3 750          320 000                      240 000 Glowstone Boots 1         140                            105             8 960                         6 720 Copper Wire 8         39                              29                312                            234 Pulverized Ore 1         50                              38             3 200                         2 400 Cactus Boots 1           6                                5                384                            288 Talisman of the Knight 4    9 276                         6 957          148 416                      111 312 Tome of Knowledge Sharing 1    40 000                       30 000       2 560 000                   1 920 000 Dank Pack - Tier 3 1     582 960                      437 220     37 309 440                 27 982 080 Ender Plant 1    22 191                       16 643       1 420 224                   1 065 168 Multi Tool - II 1      8 929                         6 697          571 470                      428 603 Talisman of the Knight 4  468 239                      351 179       7 491 824                   5 618 868 Steel Chest 1  7 208                         5 406          461 312                      345 984 Super Fan 1         8 092                         6 069          517 888                      388 416 Zot Up 1     161 800                      121 350     10 355 200                   7 766 400 Damienium 1      7 303                         5 477          467 392                      350 544 Blue Ender Pearl 1      4 152                         3 114          265 728                      199 296 Electric Dust Fabricator 1  208 664                      156 498     13 354 521                 10 015 891 UU Crafter 1       152 279                      114 209       9 745 877                   7 309 408 Magic Singularity 1             6 343 324                   4 757 493              405 972 736               304 479 552 Electrical Stimulator 1    18 019                       13 514       1 153 194                      864 895 Energized Solar Generator 1  1 317 624                      988 218     84 327 912                 63 245 934 GPS Teleporter Pylon 8         6 658                         4 994           53 264                       39 948 Advanced Programmable Android (Farmer) 1  106 247                       79 685       6 799 802                   5 099 851 Auto-Crafter (Armor Forge) 1  27 238                       20 428       1 743 226                   1 307 420 Radiant Solar Generator 1  4 330 492                   3 247 869   277 151 476               207 863 607 Divine Altar 1     432 146                      324 109     27 657 325                 20 742 994 Interdimensional Presence 1       786 204                      589 653     50 317 048                 37 737 786
Všetky Ostatné Enchanty lvl 2 1    3 000                         2 250 Radiant Backpack 1  18 375                       13 781       1 176 000                      882 000 Enhanced Furnace - IX 1  126 135                       94 601       8 072 640                   6 054 480 Soulbound Pickaxe 1  11 000                         8 250          704 000                      528 000 Synthetic Sapphire 1         42                              32             2 688                         2 016 Silver Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Carrot Juice 1    20                              15    1 280                            960 Synthetic Shulker Shell 1 #######                       87 360       7 454 720                   5 591 040 Slime Helmet (reinforced) 1      8 880                         6 660          568 320                      426 240 Hardened Glass 16  57 824                       43 368          231 296                      173 472 Pure Ore Cluster 1         75                              56             4 800                         3 600 Chainmail Helmet 1    2 063                         1 547          132 000                       99 000 Talisman of the Caveman 1    1 439                         1 079           92 080                       69 060 Flask of Knowledge 8         400                            300             3 200                         2 400 Dank Pack - Tier 4 1  1 114 280                      835 710     71 313 920                 53 485 440 Quartz Plant 1    22 351                       16 763       1 430 464                   1 072 848 Multi Tool - III 1      8 929                         6 697          571 470                      428 603 Talisman of the Caveman 1      1 879                         1 409          120 240                       90 180 Oak Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Volcanic Ingot 1         2 000                         1 500          128 000                       96 000 Zot Down 1     161 800                      121 350     10 355 200                   7 766 400 Sweet Ingot 1      4 845                         3 634          310 080                      232 560 Magical Mirror (Unbound) 1    10 000                         7 500          640 000                      480 000 Electric Dust Recycler 1  108 589                       81 441       6 949 669                   5 212 252 Converter 1           7 846                         5 884          502 112                      376 584 Earth Singularity 1           25 786 061                 19 339 546           1 650 307 904            1 237 730 928 Scoop 1         376                            282           24 064                       18 048 Charging Bench 1       14 020                       10 515          897 276                      672 957 GPS Teleporter Matrix 1       26 950                       20 212       1 724 768                   1 293 576 Empowered Programmable Android (Normal) 1  250 893                      188 170     16 057 141                 12 042 856 Molten Mystery Metal 1  1 442 628                   1 081 971     92 328 192                 69 246 144 Crafting Blueprint 1               55                              41             3 513                         2 635
Všetky Ostatné Enchanty lvl 3 1    4 500                         3 375 Cooler 1    6 748                         5 061          431 872                      323 904 Enhanced Furnace - X 1  140 050                      105 038       8 963 200                   6 722 400 Soulbound Axe 1  11 000                         8 250          704 000                      528 000 Synthetic Diamond 1    6 415                         4 811          410 560                      307 920 Silver Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Melon Juice 1    10                                8       640                            480 Broken Spawner 1  15 000                       11 250          960 000                      720 000 Slime Chestplate (reinforced) 1      8 940                         6 705          572 160                      429 120 Cooling Unit 1    6 677                         5 008          427 328                      320 496 Tiny Pile of Uranium 1       125                              94             8 000                         6 000 Chainmail Chestplate 1    3 300                         2 475          211 200                      158 400 Talisman of the Wise 1    6 948                         5 211          444 672                      333 504 Ancient Pedestal 4      1 301                            976           20 816                       15 612 Dank Pack - Tier 5 1  1 709 600                   1 282 200   109 414 400                 82 060 800 Diamond Plant 1    26 351                       19 763       1 686 464                   1 264 848 Multi Tool - IV 1    14 244                       10 683          911 630                      683 723 Talisman of the Wise 1      7 388                         5 541          472 832                      354 624 Birch Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Aluminum Composite 1             57                              43             3 648                         2 736 Zot Left 1     161 800                      121 350     10 355 200                   7 766 400 Sweetened Sweet Ingot 1      9 621                         7 216          615 744                      461 808 Advanced Charging Table 1    39 846                       29 885       2 550 154                   1 912 615 Advanced Alloy 1           1 500                         1 125           96 000                       72 000 Metal Singularity 1             4 685 124                   3 513 843              299 847 936               224 885 952 Healthy Item Band 1    40 700                       30 525       2 604 800                   1 953 600 Electric Furnace 1       18 731                       14 048       1 198 785                      899 089 Portable Teleporter 1     398 187                      298 640     25 483 966                 19 112 975 Empowered Programmable Android (Fisherman) 1  257 754                      193 315     16 496 245                 12 372 184 Mystery Metal Ingot 16  1 442 628                   1 081 971       5 770 512                   4 327 884 Network Probe 1             200                            150           12 797                         9 598
Všetky Ostatné Enchanty lvl 4 1    6 000                         4 500 Tape Measure 1    2 426                         1 820          155 264                      116 448 Enhanced Furnace - XI 1  153 965                      115 474       9 853 760                   7 390 320 Soulbound Shovel 1  10 750                         8 063          688 000                      516 000 Raw Carbonado 1  12 831                         9 623          821 184                      615 888 Silver Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Pumpkin Juice 1      3                                2       192                            144 Blank Rune 1       110                              83             7 040                         5 280 Slime Leggings (reinforced) 1      8 920                         6 690          570 880                      428 160 Wither-Proof Obsidian 4    4 066                         3 050           65 056                       48 792 Small Chunk of Uranium 1       150                            113             9 600                         7 200 Chainmail Leggings 1    2 888                         2 166          184 800                      138 600 Talisman of the Whirlwind 1    3 184                         2 388          203 776                      152 832 Ancient Altar 1      3 598                         2 699          230 272                      172 704 Dank Pack - Tier 6 1  2 314 520                   1 735 890   148 129 280               111 096 960 Emerald Plant 1    26 951                       20 213       1 724 864                   1 293 648 Multi Tool - V 1    19 744                       14 808       1 263 630                      947 723 Talisman of the Whirlwind 1      4 460                         3 345          285 440                      214 080 Spruce Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Tungsten Ingot 1         2 500                         1 875          160 000                      120 000 Zot Right 1     161 800                      121 350     10 355 200                   7 766 400 Demonic Plate 1    40 024                       30 018       2 561 536                   1 921 152 ACB Upgrade Card 1    30 024                       22 518       1 921 546                   1 441 159 Mixed Metal Ingot 1           1 500                         1 125           96 000                       72 000 MagSteel 1                   1 124                            843                      71 936                       53 952 Hasty Item Band 1  143 072                      107 304       9 156 608                   6 867 456 Electric Furnace - II 1       37 454                       28 091       2 397 059                   1 797 794 Elevator Plate 2         6 849                         5 137          219 168                      164 376 Empowered Programmable Android (Butcher) 1  573 269                      429 952     36 689 205                 27 516 904 Ornate Cauldron 1  1 288 806                      966 604     82 483 577                 61 862 683 Network Remote 1       155 374                      116 531       9 943 957                   7 457 968
Všetky Ostatné Enchanty lvl 5 1    7 500                         5 625 Reinforced Furnace 1  202 734                      152 051     12 974 976                   9 731 232 Soulbound Hoe 1  11 000                         8 250          704 000                      528 000 Nickel Ingot 1       912                            684           58 368                       43 776 Aluminum Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Sweet Berry Juice 1    80                              60    5 120                         3 840 Ancient Rune [Air] 4       179                            134             2 864                         2 148 Slime Boots (reinforced) 1      8 880                         6 660          568 320                      426 240 Plastic Sheet 8    1 000                            750             8 000                         6 000 Cloth 8         15                              11                120                              90 Chainmail Boots 1    1 650                         1 238          105 600                       79 200 Talisman of the Wizard 1    7 142                         5 357          457 088                      342 816 Infernal Bonemeal 8         108                              81                866                            650 Dank Pack - Tier 7 1  3 495 440                   2 621 580   223 708 160               167 781 120 Netherite Plant 1  206 951                      155 213     13 244 864                   9 933 648 Multi Tool - VI 1    24 860                       18 645       1 591 070                   1 193 303 Talisman of the Wizard 1      8 418                         6 314          538 752                      404 064 Jungle Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Aluminum Composite Sheet 1            456                            342           29 184                       21 888 Quirp Scatterer 1         3 300                         2 475          211 200                      158 400 Aquatic Helmet Frame 1    42 000                       31 500       2 688 000                   2 016 000 Smart Factory 1  349 050                      261 787     22 339 170                 16 754 378 Reinforced Glass 1           3 007                         2 255          192 448                      144 336 Titanium 1                   6 793                         5 095                    434 752                      326 064 Tesseract Binder 1      3 686                         2 765          235 904                      176 928 Electric Furnace - III 1       54 177                       40 633       3 467 332                   2 600 499 GPS Activation Device (Shared) 1       18 865                       14 149       1 207 360                      905 520 Potion of Osmosis 1     769 933                      577 449     49 275 680                 36 956 760 Network Remote Empowered 1       778 872                      584 154     49 847 810                 37 385 858
Všetky Ostatné Enchanty lvl 6 1    9 000                         6 750 Carbonado Edged Furnace 1  273 919                      205 439     17 530 816                 13 148 112 Cobalt Ingot 1    1 973                         1 480          126 272                       94 704 Aluminum Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Golden Apple Juice 1   200                            150  12 800                         9 600 Ancient Rune [Earth] 4       319                            239             5 104                         3 828 Farmer Shoes 1         200                            150           12 800                         9 600 Android Memory Core 1  13 282                         9 962          850 048                      637 536 Tin Can 8       104                              78                832                            624 Gilded Iron Helmet 1  10 500                         7 875          672 000                      504 000 Elytra Scale 1         821                            615           52 512                       39 384 Dank Pack - Tier 8 1  4 762 760                   3 572 070   304 816 640               228 612 480 Glowstone Plant 1    21 881                       16 411       1 400 384                   1 050 288 Multi Tool - VII 1  108 852                       81 639       6 966 526                   5 224 895 Acacia Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Heavy Duty Sheet 1         3 648                         2 736          233 472                      175 104 Quirp Oscillator 1     197 045                      147 784     12 610 894                   9 458 171 Resistand Chestplate Frame 1    44 624                       33 468       2 855 936                   2 141 952 Watering Can 1      2 450                         1 838          156 800                      117 600 Machine Block 1           3 600                         2 700          230 400                      172 800 Mythril 1           22 504 593                 16 878 445           1 440 293 952            1 080 220 464 Portable Liquid Tank 1      4 144                         3 108          265 216                      198 912 Electric Gold Pan 1         5 231                         3 924          334 812                      251 109 GPS Activation Device (Personal) 1       22 837                       17 128       1 461 568                   1 096 176 Benevolent Brew 1     362 344                      271 758     23 190 032                 17 392 524 Network Remote Pristine 1    2 146 178                   1 609 634   137 355 408               103 016 556
Všetky Ostatné Enchanty lvl 7 1  10 500                         7 875 Carbonado 1  12 831                         9 623          821 184                      615 888 Aluminum Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Glow Berry Juice 1   150                            113    9 600                         7 200 Ancient Rune [Fire] 4       543                            407             8 684                         6 513 Boots of the Stomper 1         130                              98             8 320                         6 240 Wither-Proof Glass 4    7 732                         5 799          123 712                       92 784 Gold Block 24-karát 1  14 850                       11 138          950 400                      712 800 Gilded Iron Chestplate 1  16 800                       12 600       1 075 200                      806 400 Infused Elytra 1  101 655                       76 241       6 505 939                   4 879 454 Dank Pack - Tier 9 1  6 670 080                   5 002 560   426 885 120               320 163 840 Obsidian Plant 1    22 541                       16 906       1 442 624                   1 081 968 Solar Helmet 1    44 024                       33 018       2 817 532                   2 113 149 Dark Oak Safe 1     340                            255           21 760                       16 320 Space Grade Plate 1         6 948                         5 211          444 672                      333 504 Daxi (S) 1  1 305 800                      979 350     83 571 200                 62 678 400 Fiery Leggings Frame 1    41 921                       31 441       2 682 944                   2 012 208 Scythe 1      1 001                            751           64 064                       48 048 Advanced Machine Block 1           6 060                         4 545          387 840                      290 880 Adamantite 1           16 655 355                 12 491 516           1 065 942 720               799 457 040 Auto Kitchen 1    35 588                       26 691       2 277 633                   1 708 225 Electric Gold Pan (II) 1         6 262                         4 697          400 796                      300 597 Malevolent Concoction 1     374 428                      280 821     23 963 408                 17 972 556 Netwrok Remote Ultimate 1    5 078 560                   3 808 920   325 027 864               243 770 898
Všetky Ostatné Enchanty lvl 8 1  12 000                         9 000 Ferrosilicon 1    1 000                            750           64 000                       48 000 Aluminum Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Ancient Rune [Water] 4       349                            262             5 584                         4 188 Soulbound Helmet 1    15 000                       11 250          960 000                      720 000 Reactor Coolant Cell 1       100                              75             6 400                         4 800 Reinforced Plate 1  57 816                       43 362       3 700 224                   2 775 168 Gilded Iron Leggings 1  14 700                       11 025          940 800                      705 600 Soulbound Elytra 1  111 841                       83 881       7 157 824                   5 368 368 Trash Pack - Tier 1 1       85 120                       63 840       5 447 680                   4 085 760 Slime Plant 1    22 201                       16 651       1 420 864                   1 065 648 Night Vision Goggles 1      1 370                         1 028           87 680                       65 760 Iron Safe 1  2 108                         1 581          134 912                      101 184 Ultra Duty Sheet 1       27 792                       20 844       1 778 688                   1 334 016 Daxi (A) 1  1 305 800                      979 350     83 571 200                 62 678 400 Lights Boots Frame 1    33 848                       25 386       2 166 272                   1 624 704 Paxel 1    18 716                       14 037       1 197 824                      898 368 Tin Plate 1               13                              10                832                            624 Magnonium 1             1 172 324                      879 243                75 028 736                 56 271 552 Growth Chamber 1  194 624                      145 968     12 455 910                   9 341 933 Electric Gold Pan (III) 1       19 312                       14 484       1 235 943                      926 957 Reinforced Alloy Ingot 2     455 778                      341 834     14 584 904                 10 938 678 Network Crayon 1             206                            155           13 199                         9 899
Všetky Ostatné Enchanty lvl 9 1  13 500                       10 125 Iron Dust 1       450                            338           28 800                       21 600 Aluminum Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Ancient Rune [Ender] 6       396                            297             4 224                         3 168 Soulbound Chestplate 1    18 000                       13 500       1 152 000                      864 000 Nether Ice Coolant Cell 8       275                            206             2 200                         1 650 Duct Tape 2         83                              62             2 656                         1 992 Gilded Iron Boots 1    8 400                         6 300          537 600                      403 200 Trident 1    28 115                       21 086       1 799 360                   1 349 520 Trash Pack - Tier 2 1     184 440                      138 330     11 804 160                   8 853 120 Jet Boots - I 1    51 191                       38 393       3 276 238                   2 457 179 Golden Safe 1  4 808                         3 606          307 712                      230 784 Gold Foil 4       14 850                       11 138          237 600                      178 200 Daxi (F) 1  1 305 800                      979 350     83 571 200                 62 678 400 Poseidon´s Blessing 1      5 000                         3 750          320 000                      240 000 Mini Fluffy Barrel 1    26 502                       19 877       1 696 128                   1 272 096 Tin Item Casing 1               13                              10                832                            624 MagSteel Plate 1                 12 085                         9 064                    773 440                      580 080 Growth Chamber Mk 2 1  424 469                      318 352     27 166 029                 20 374 522 Electric Dust Washer 1       15 695                       11 771       1 004 460                      753 345 Hardened Metal 2     453 578                      340 184     14 514 504                 10 885 878 Network Configurator 1       298 297                      223 723     19 091 032                 14 318 274
Všetky Ostatné Enchanty lvl 10 1  15 000                       11 250 Gold Dust 1       150                            113             9 600                         7 200 Lead Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Ancient Rune [Lightning] 4    2 130                         1 598           34 080                       25 560 Soulbound Leggings 1    17 000                       12 750       1 088 000                      816 000 Organic Food (Wheat) 2         16                              12                512                            384 Scuba Helmet 1         61                              46             3 904                         2 928 Totem of Undying 1    23 922                       17 942       1 531 008                   1 148 256 Trash Pack - Tier 3 1     542 960                      407 220     34 749 440                 26 062 080 Jet Boots - II 1    51 191                       38 393       3 276 238                   2 457 179 Diamond Safe 1  7 111                         5 333          455 104                      341 328 Reinforced Channel 8         2 736                         2 052           21 888                       16 416 Daxi (H) 1  1 305 800                      979 350     83 571 200                 62 678 400 Blood Infused Skull 1      1 084                            813           69 376                       52 032 Small Fluffy Barrel 1    12 124                         9 093          775 936                      581 952 Uninsulated Tin Cable 3               13                              10                832                            624 Machine Circuit 1                 13 240                         9 930                    847 360                      635 520 End Growth Chamber 1  204 049                      153 036     13 059 110                   9 794 333 Electric Dust Washer (II) 1       32 718                       24 539       2 093 959                   1 570 469 Steel Ingot 8     455 628                      341 721       3 645 026                   2 733 770 Network Wireless Configurator 1    1 247 453                      935 590     79 837 024                 59 877 768
Všetky Ostatné Enchanty lvl 11 1  16 500                       12 375 Copper Dust 64       750                            563                750                            563 Lead Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Ancient Rune [Rainbow] 1       248                            186           15 872                       11 904 Soulbound Boots 1    14 000                       10 500          896 000                      672 000 Organic Food (Carrot) 2         33                              25             1 056                            792 Hazmat Suit 1       100                              75             6 400                         4 800 Rainbow Wool 8         368                            276             2 944                         2 208 Trash Pack - Tier 4 1  1 074 280                      805 710     68 753 920                 51 565 440 Jet Boots - III 1    51 191                       38 393       3 276 238                   2 457 179 Emerald Safe 1  7 714                         5 786          493 696                      370 272 Fan Blade 1         4 400                         3 300          281 600                      211 200 Daxi (R) 1  1 305 800                      979 350     83 571 200                 62 678 400 Purified Bone 1         210                            158           13 440                       10 080 Medium Fluffy Barrel 1    36 260                       27 195       2 320 640                   1 740 480 Tin Cable 1             154                            116             9 877                         7 408 Machine Core 1               141 095                      105 821                 9 030 080                   6 772 560 End Growth Chamber Mk 2 1  443 422                      332 567     28 379 021                 21 284 266 Electric Dust Washer (III) 1       45 062                       33 796       2 883 938                   2 162 953 Damascus Steel Ingot 8     456 228                      342 171       3 649 826                   2 737 370 Network Rake 1 1       163 998                      122 998     10 495 867                   7 871 900
Všetky Ostatné Enchanty lvl 12 1  18 000                       13 500 Tin Dust  64       750                            563                750                            563 Lead Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Ancient Rune [Soulbound] 1  10 370                         7 778          663 680                      497 760 Bee Helmet 1      1 490                         1 118           95 360                       71 520 Organic Food (Potatoe) 2         33                              25             1 056                            792 Hazmat Suit Leggings 1         80                              60             5 120                         3 840 Rainbow Glass 8         408                            306             3 264                         2 448 Trash Pack - Tier 5 1  1 669 600                   1 252 200   106 854 400                 80 140 800 Jet Boots - IV 1    53 317                       39 988       3 412 302                   2 559 227 Obsidian Safe 1  2 808                         2 106          179 712                      134 784 Nozzle 2         5 300                         3 975          169 600                      127 200 Vertical Polarizer 1         1 850                         1 388          118 400                       88 800 Pure Bone Dust 1      1 260                            945           80 640                       60 480 Big Fluffy Barrel 1    84 640                       63 480       5 416 960                   4 062 720 Copper Plate 1               13                              10                832                            624 Machine Plate 1                 60 963                       45 722                 3 901 632                   2 926 224 Nether Growth Chamber 1  203 704                      152 778     13 037 030                   9 777 773 Electric Ingot Factory 1       35 649                       26 737       2 281 545                   1 711 159 Compressed Carbon 1            345                            259           22 080                       16 560 Network Rake 2 1       462 089                      346 567     29 573 699                 22 180 275
Silver Dust 64       750                            563                750                            563 Lead Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Ancient Rune [Enchantment] 1    1 353                         1 014           86 560                       64 920 Bee Wings 1  102 460                       76 845       6 557 440                   4 918 080 Organic Food (Seeds) 2         14                              11                448                            336 Hazmat Boots 1         70                              53             4 480                         3 360 Rainbow Glass Pane 8         328                            246             2 624                         1 968 Trash Pack - Tier 6 1  2 274 520                   1 705 890   145 569 280               109 176 960 Jet Boots - V 1    55 517                       41 638       3 553 102                   2 664 827 Steel Safe 1  7 508                         5 631          480 512                      360 384 Filter 1             87                              65             5 568                         4 176 Horizontal Polarizer 1         1 850                         1 388          118 400                       88 800 Bucket of Blood 1         600                            450           38 400                       28 800 Large Fluffy Barrel 1  205 580                      154 185     13 157 120                   9 867 840 Copper Item Casing 1               13                              10                832                            624 [Redstone Dust] Oscillator 1               249 892                      187 419                15 993 088                 11 994 816 Nether Growth Chamber Mk 2 1  442 617                      331 963     28 327 501                 21 245 626 Electric Ingot Factory (II) 1       50 336                       37 752       3 221 504                   2 416 128 Destructive Criticals 1     192 565                      144 424     12 324 160                   9 243 120 Network Rake 3 1    1 093 165                      819 874     69 962 540                 52 471 905
Lead Dust 64       750                            563                750                            563 Lead Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Ancient Rune [Villagers] 3       946                            709           20 175                       15 131 Bee Leggings 1      1 560                         1 170           99 840                       74 880 Organic Food (Beetroot) 2         33                              25             1 056                            792 Rainbow Clay 8         728                            546             5 824                         4 368 Trash Pack - Tier 7 1  3 455 440                   2 591 580   221 148 160               165 861 120 Jet Boots - VI 1    62 733                       47 050       4 014 942                   3 011 207 Oxygen Regenerator 1       20 370                       15 277       1 303 648                      977 736 Quirp Annihilator 1       50 940                       38 205       3 260 182                   2 445 136 Cursed Shard 1      1 000                            750           64 000                       48 000 Massive Fluffy Barrel 1  423 760                      317 820     27 120 640                 20 340 480 Uninsulated Copper Cable 3               13                              10                277                            208 [Lapis Lazuli] Oscillator 1               249 867                      187 400                15 991 488                 11 993 616 Ocean Growth Chamber 1  204 095                      153 071     13 062 054                   9 796 541 Electric Ingot Factory (III) 1       66 523                       49 892       4 257 463                   3 193 097 Phantom Criticals 1     196 007                      147 005     12 544 448                   9 408 336 Network Controller 1         46 019                       34 514       2 945 223                   2 208 917
Aluminum Dust 64       750                            563                750                            563 Zinc Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Strange Nether Goo 1       500                            375           32 000                       24 000 Bee Boots 1      1 940                         1 455          124 160                       93 120 Organic Food (Melon) 2         23                              17                736                            552 Rainbow Concrete 8         448                            336             3 584                         2 688 Trash Pack - Tier 8 1  4 722 760                   3 542 070   302 256 640               226 692 480 Jet Boots - VII 1  112 732                       84 549       7 214 846                   5 411 135 Spark Plug 1       19 937                       14 953       1 275 968                      956 976 Quirp Cycler 1     199 845                      149 884     12 790 094                   9 592 571 Celestial Shard 1      1 500                         1 125           96 000                       72 000 Bottomless Fluffy Barrel 1  921 020                      690 765     58 945 280                 44 208 960 Copper Cable 1             154                            116             9 877                         7 408 [Emerald] Oscillator 1               250 002                      187 502                16 000 128                 12 000 096 Ocean Growth Chamber Mk 2 1  443 411                      332 558     28 378 317                 21 283 738 Electrified Crucible 1       54 742                       41 056       3 503 457                   2 627 593 True Aim 1     600 828                      450 621     38 453 011                 28 839 758 Network Bridge 8           1 254                            940           10 030                         7 522
Zinc Dust 64       750                            563                750                            563 Zinc Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Unbreakable ancient rune  1  40 513                       30 384       2 592 800                   1 944 600 Elytra Cap 1      2 612                         1 959          167 136                      125 352 Organic Food (Apple) 2         23                              17                736                            552 Rainbow Glazed Terracotta 8         808                            606             6 464                         4 848 Trash Pack - Tier 9 1  6 630 080                   4 972 560   424 325 120               318 243 840 Armored Jet Boots 1    77 333                       58 000       4 949 342                   3 712 007 Spark Plug Mk 2 1       22 424                       16 818       1 435 136                   1 076 352 Stabilizer 1       18 600                       13 950       1 190 400                      892 800 Equanimous Gem 1    10 150                         7 613          649 600                      487 200 Small Portable Charger 1    21 959                       16 469       1 405 390                   1 054 043 RE Battery 1             286                            215           18 325                       13 744 [Diamond] Oscillator 1               250 852                      188 139                16 054 528                 12 040 896 Potion Sprinkler 1      3 496                         2 622          223 744                      167 808 Electrified Crucible - II 1       69 911                       52 433       4 474 310                   3 355 733 Forceful 1       37 285                       27 964       2 386 240                   1 789 680 Network Monitor 1           5 250                         3 938          336 028                      252 021
Magnesium Dust 64       750                            563                750                            563 Zinc Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Organic Food (Sweet Berries) 2         93                              70             2 976                         2 232 Infused Hopper 1      4 086                         3 064          261 472                      196 104 Dank Crafter 1       96 248                       72 186       6 159 872                   4 619 904 Multimeter 1      4 557                         3 418          291 648                      218 736 Advanced Processing Unit 1       20 690                       15 518       1 324 160                      993 120 Zot Overloader 1     163 000                      122 250     10 432 000                   7 824 000 Improvement Core 1    35 036                       26 277       2 242 304                   1 681 728 Medium Portable Charger 1    31 465                       23 599       2 013 790                   1 510 343 Gold Plate 1             150                            113             9 600                         7 200 [Nether Quartz] Oscillator 1               249 877                      187 408                15 992 128                 11 994 096 Barbed Wire 1      2 390                         1 793          152 960                      114 720 Electrified Crucible - III 1       94 567                       70 925       6 052 261                   4 539 196 Volatility 1     225 584                      169 188     14 437 364                 10 828 023 Network Importer 1           1 339                         1 004           85 681                       64 261
Copper Ingot 64       850                            638                850                            638 Zinc Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Organic Food (Dried Kelp) 2         23                              17                736                            552 Dank Unloader 1     531 370                      398 528     34 007 680                 25 505 760 Fuel Tank 1       29 184                       21 888       1 867 776                   1 400 832 Improvement Forge 1    99 941                       74 955       6 396 198                   4 797 148 Big Portable Charger 1    43 734                       32 800       2 798 958                   2 099 219 Gold Item Casing 1             150                            113             9 600                         7 200 Ender Flame 1                   1 650                         1 238                    105 600                       79 200 Material Hive 1    43 391                       32 543       2 777 026                   2 082 770 Electric Ore Grinder 1       19 723                       14 792       1 262 273                      946 705 Healing 1     594 740                      446 055     38 063 376                 28 547 532 Network Exporter 1         13 282                         9 962          850 051                      637 539
Tin Ingot 64       850                            638                850                            638 Zinc Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Organic Food (Cocoa Beans) 2         28                              21                896                            672 Fuel Tank Mk 2 1     222 336                      166 752     14 229 504                 10 672 128 Potion Mixer 1    62 094                       46 571       3 974 046                   2 980 535 Large Portable Charger 1    57 922                       43 441       3 707 006                   2 780 255 Uninsulated Gold Cable 3             150                            113             9 600                         7 200 Vein Miner Rune 1                 71 080                       53 310                 4 549 120                   3 411 840 Wireless Charger 1    46 595                       34 947       2 982 108                   2 236 581 Electric Ore Grinder (II) 1       36 786                       27 589       2 354 296                   1 765 722 Automatic Re-plant 1     231 374                      173 531     14 807 963                 11 105 972 Network Grabber 1           1 393                         1 044           89 123                       66 842
Silver Ingot 64       850                            638                850                            638 Magnesium Sword 1         27                              20             1 728                         1 296 Organic Food (Seagrass) 2         33                              25             1 056                            792 Diamond Circuit 1         9 100                         6 825          582 400                      436 800 Electric Gold Refinery 1  110 069                       82 551       7 044 394                   5 283 295 Carbonado Portable Charger 1  127 694                       95 771       8 172 430                   6 129 323 Gold Cable 1             200                            150           12 800                         9 600 Advanced Anvil 1               486 340                      364 755                31 125 760                 23 344 320 Seed Plucker 1    10 079                         7 559          645 056                      483 792 Electric Ore Grinder (III) 1       91 467                       68 600       5 853 908                   4 390 431 Totem Battery 1     927 766                      695 824     59 377 006                 44 532 755 Network Pusher 1         13 336                       10 002          853 493                      640 120
Lead Ingot 64       850                            638                850                            638 Magnesium Helmet 1         65                              49             4 160                         3 120 Organic Fertilizer (Wheat) 2         26                              20                832                            624 Redstone Circuit 1            235                            176           15 040                       11 280 Forcefield Dome 1  629 474                      472 106     40 286 336                 30 214 752 Fluffy Wrench 1           78                              59             4 992                         3 744 Iron Plate 1             450                            338           28 800                       21 600 Infinity Workbench 1               501 569                      376 177                32 100 412                 24 075 309 Item Band Manager 1      3 900                         2 925          249 568                      187 176 Heated Pressure Chamber 1       10 404                         7 803          665 869                      499 402 Knockback 1     186 654                      139 991     11 945 856                   8 959 392 Network Control X 1         82 215                       61 662       5 261 788                   3 946 341
Aluminum Ingot 64       850                            638                850                            638 Magnesium Chestplate 1       104                              78             6 656                         4 992 Organic Fertilizer (Carrots) 2         43                              32             1 376                         1 032 Lapis Circuit 1            235                            176           15 040                       11 280 Ancient Rune [Unbreakable] 1    40 513                       30 384       2 592 800                   1 944 600 Reinforced Fluffy Wrench 1    12 493                         9 370          799 552                      599 664 Iron Item Casing 1             450                            338           28 800                       21 600 Basic Strainer 1                        12                                9                           768                            576 Orechid 1    19 632                       14 724       1 256 448                      942 336 Heated Pressure Chamber - II 1       23 780                       17 835       1 521 942                   1 141 456 Altar of Infusion 1  1 010 673                      758 005     64 683 053                 48 512 290 Network Control V 1         45 094                       33 820       2 886 012                   2 164 509
Zinc Ingot 64       850                            638                850                            638 Magnesium Leggings 1         91                              68             5 824                         4 368 Organic Fertilizer (Potatoes) 2         43                              32             1 376                         1 032 Glowstone Circuit 1            135                            101             8 640                         6 480 Poseidon's Fishing Rod 1    35 209                       26 407       2 253 376                   1 690 032 Carbonado Fluffy Wrench 1  168 306                      126 230     10 771 598                   8 078 699 Diamond Plate 1           1 000                            750           64 000                       48 000 Advanced Strainer 1                   4 515                         3 386                    288 960                      216 720 Wireless Energy Bank 1  236 564                      177 423     15 140 093                 11 355 070 Electric Ingot Pulverizer 1       42 318                       31 739       2 708 355                   2 031 266 Network Vacuum 1         33 097                       24 823       2 118 200                   1 588 650
Magnesium Ingot 64       850                            638                850                            638 Magnesium Boots 1         52                              39             3 328                         2 496 Organic Fertilizer (Seeds) 2         24                              18                768                            576 Ender Block 1         5 200                         3 900          332 800                      249 600 Electric Wind Staff 1    37 525                       28 144       2 401 630                   1 801 223 Ender Chest Insertion Node 1         416                            312           26 624                       19 968 Thorium Plate 1             750                            563           48 000                       36 000 Reinforced Strainer 1                 10 522                         7 892                    673 408                      505 056 Wireless Energy Point 1      1 071                            803           68 512                       51 384 Coal Generator 1       18 248                       13 686       1 167 901                      875 926 Network Vanilla Grabber 1           1 534                         1 150           98 167                       73 625
Sulfate 64       750                            563                750                            563 Steel Sword 1    2 201                         1 651          140 864                      105 648 Organic Fertilizer (Beetroot) 2         43                              32             1 376                         1 032 Lunar Glass 1            201                            151           12 864                         9 648 Electric Fire Staff 1    41 969                       31 477       2 686 046                   2 014 535 Ender Chest Extraction Node 1         416                            312           26 624                       19 968 Electronic Circuit 1           1 456                         1 092           93 184                       69 888 Basic Cobble Generator 1                 19 217                       14 413                 1 229 888                      922 416 Wireless Item Input 1      3 341                         2 506          213 816                      160 362 Coal Generator (II) 1       34 817                       26 113       2 228 318                   1 671 239 Network Vanilla Pusher 1         13 477                       10 108          862 537                      646 902
Carbon 1       200                            150           12 800                         9 600 Steel Helmet 1    5 500                         4 125          352 000                      264 000 Organic Fertilizer (Melon) 2         33                              25             1 056                            792 Tungsten Carbide 1         3 300                         2 475          211 200                      158 400 Electric Fire Staff - II 1  107 787                       80 840       6 898 364                   5 173 773 Cargo Manipulator 1    24 185                       18 139       1 547 858                   1 160 894 Advanced Circuit 1           1 664                         1 248          106 464                       79 848 Basic Virtual Farm 1                 29 732                       22 299                 1 902 848                   1 427 136 Wireless Item Output 1    75 643                       56 732       4 841 132                   3 630 849 Bio Reactor 1       15 993                       11 995       1 023 581                      767 686 Network Wireless Transmitter 1       709 786                      532 340     45 426 317                 34 069 738
Compressed Carbon 1       800                            600           51 200                       38 400 Steel Chestplate 1    8 800                         6 600          563 200                      422 400 Organic Fertilizer (Apple) 2         33                              25             1 056                            792 Blistering Volcanic Ingot 1         5 000                         3 750          320 000                      240 000 Boosted Rail 4           89                              67             1 420                         1 065 Ancient Rune [Fireproof] 1      5 708                         4 281          365 292                      273 969 Lapotron Crystal 1         10 012                         7 509          640 768                      480 576 Basic Tree Grower 1                 28 735                       21 551                 1 839 040                   1 379 280 Tesseract 1  500 000                      375 000     32 000 000                 24 000 000 Auto Drier 1       10 415                         7 811          666 551                      499 913 Network Wireless Receiver 1       191 506                      143 629     12 256 354                   9 192 266
Carbon Chunk 1    6 415                         4 811          410 560                      307 920 Steel Leggings 1    7 700                         5 775          492 800                      369 600 Organic Fertilizer (Sweet Berries) 2       103                              77             3 296                         2 472 Laserite Dust 1         7 500                         5 625          480 000                      360 000 Boosted Activator Rail 4         532                            399             8 508                         6 381 Dolly 1      2 269                         1 702          145 216                      108 912 Power Unit 1           8 429                         6 322          539 435                      404 576 Strainer Base 1                   3 380                         2 535                    216 320                      162 240 Hydro Generator 1    15 570                       11 678          996 504                      747 378 Auto Brewer 1       35 323                       26 492       2 260 673                   1 695 505 Network Purger 1           8 319                         6 239          532 404                      399 303
Gold Ingot 4-karát 1       150                            113             9 600                         7 200 Steel Boots 1    4 400                         3 300          281 600                      211 200 Organic Fertilizer (Dried Kelp) 2         33                              25             1 056                            792 Laserite 1       90 000                       67 500       5 760 000                   4 320 000 Boosted Detector Rail 4         252                            189             4 028                         3 021 Ancient Book 1      1 653                         1 239          105 760                       79 320 Refined Iron 1             450                            338           28 800                       21 600 Hydro Generator 1                 37 907                       28 430                 2 426 048                   1 819 536 Hydro Turbine 1    68 732                       51 549       4 398 816                   3 299 112 Electric Press 1       29 202                       21 902       1 868 932                   1 401 699 Network Grid 1         10 182                         7 636          651 626                      488 720
Gold Ingot 6-karát 1       300                            225           19 200                       14 400 Bronze Sword 1         75                              56             4 800                         3 600 Organic Fertilizer (Cocoa Beans) 2         38                              29             1 216                            912 Stargate Ring 1     548 672                      411 504     35 115 008                 26 336 256 Boosted Powered Rail 4    16 441                       12 331          263 052                      197 289 Warp Pad 1         944                            708           60 432                       45 324 Mag-Thor 1           2 276                         1 707          145 664                      109 248 Basic Solar Panel 1                 63 962                       47 972                 4 093 568                   3 070 176 Dragon Egg Generator 1    17 839                       13 380       1 141 726                      856 295 Electric Press - II 1       70 531                       52 898       4 513 970                   3 385 477 Network Crafting Grid 1         90 612                       67 959       5 799 160                   4 349 370
Gold Ingot 8-karát 1       450                            338           28 800                       21 600 Duralium Sword 1         75                              56             4 800                         3 600 Organic Fertilizer (Seagrass) 2         43                              32             1 376                         1 032 Stargate Controller 1  2 204 628                   1 653 471   141 096 192               105 822 144 Sweet Berry Bush Trimmer 1      8 801                         6 601          563 264                      422 448 Warp Pad Configurator 1           39                              29             2 496                         1 872 Thorium 1             750                            563           48 000                       36 000 Void Harvester 1               367 223                      275 417                23 502 268                 17 626 701 Chipping Generator 1      7 659                         5 744          490 176                      367 632 Magnesium-powered Generator 1         7 053                         5 289          451 366                      338 524 Network Cell 1             348                            261           22 296                       16 722
Gold Ingot 10-karát 1       600                            450           38 400                       28 800 Billon Sword 1         75                              56             4 800                         3 600 Oxygen Filler 1         7 478                         5 609          478 592                      358 944 Ghost Block Remover 1    53 608                       40 206       3 430 912                   2 573 184 Alternate Elevator Pad 2      6 859                         5 144          219 488                      164 616 Scrap 1             100                              75             6 400                         4 800 Stoneworks Factory 1               183 899                      137 924                11 769 545                   8 827 159 Culinary Generator 1      9 102                         6 827          582 542                      436 907 Auto Enchanter 1       34 157                       25 617       2 186 022                   1 639 516 Network Greedy Block 1         55 927                       41 945       3 579 318                   2 684 489
Gold Ingot 12-karát 1       750                            563           48 000                       36 000 Brass Sword 1         75                              56             4 800                         3 600 Space Suit Upgrade 1         7 450                         5 588          476 800                      357 600 Remote Controller 1  199 332                      149 499     12 757 248                   9 567 936 UU-Matter 1         10 000                         7 500          640 000                      480 000 Singularity Constructor 1               428 369                      321 277                27 415 614                 20 561 711 Stardust Reactor 1  168 990                      126 743     10 815 386                   8 111 539 Auto Enchanter - II 1       98 402                       73 802       6 297 748                   4 723 311 Network Capacitor 1 1         17 414                       13 061       1 114 512                      835 884
Gold Ingot 14-karát 1       900                            675           57 600                       43 200 Aluminum Brass Sword 1       125                              94             8 000                         6 000 Circuit Press 1       27 412                       20 559       1 754 368                   1 315 776 Position Selector 1  102 077                       76 558       6 532 910                   4 899 683 Iridium 1         70 000                       52 500       4 480 000                   3 360 000 Resource Synthesizer 1           50 553 746                 37 915 310           3 235 439 744            2 426 579 808 Auto Disenchanter 1       74 678                       56 008       4 779 382                   3 584 536 Network Capacitor 2 1       169 543                      127 157     10 850 733                   8 138 050
Gold Ingot 16-karát 1    1 050                            788           67 200                       50 400 Aluminum Bronze Sword 1       125                              94             8 000                         6 000 Assembly Table 1       96 182                       72 137       6 155 664                   4 616 748 Fill Wand 1  298 780                      224 085     19 121 914                 14 341 435 Iridium Plate 1       287 000                      215 250     18 368 000                 13 776 000 Advanced Cobble Generator 1                 90 213                       67 660                 5 773 632                   4 330 224 Auto Disenchanter - II 1     146 459                      109 844       9 373 348                   7 030 011 Network Capacitor 3 1    1 401 039                   1 050 779     89 666 467                 67 249 851
Gold Ingot 18-karát 1    1 200                            900           76 800                       57 600 Corinthian Bronze Sword 1       421                            316           26 944                       20 208 Cooling Unit I 1       32 932                       24 699       2 107 648                   1 580 736 Sponge Wand 1  248 940                      186 705     15 932 154                 11 949 115 Nano Blade 1         10 253                         7 689          656 160                      492 120 Obsidian Generator 1               269 401                      202 051                17 241 651                 12 931 238 Auto Anvil 1       34 242                       25 681       2 191 462                   1 643 596 Network Capacitor 4 1  11 312 798                   8 484 598   724 019 050               543 014 287
Gold Ingot 20-karát 1    1 350                         1 013           86 400                       64 800 Solder Sword 1         75                              56             4 800                         3 600 Cooling Unit II 1       64 724                       48 543       4 142 336                   3 106 752 Healing Bow 1    42 272                       31 704       2 705 408                   2 029 056 Electric Chestplate 1         46 161                       34 621       2 954 286                   2 215 715 Advanced Virtual Farm 1             2 552 797                   1 914 598              163 379 008               122 534 256 Auto Anvil Mk.II 1       69 173                       51 880       4 427 073                   3 320 305 Network Power Outlet 1 1             177                            133           11 331                         8 498
Gold Ingot 22-karát 1    1 500                         1 125           96 000                       72 000 Damascus Steel Sword 1    4 401                         3 301          281 664                      211 248 Cooling Unit III 1       83 316                       62 487       5 332 224                   3 999 168 Acri Arcum 1  121 948                       91 461       7 804 672                   5 853 504 Coal Dust 1               40                              30             2 560                         1 920 Advanced Tree Grower 1             2 551 800                   1 913 850              163 315 200               122 486 400 Book Binder 1       14 571                       10 928          932 558                      699 419 Network Power Outlet 2 1             856                            642           54 808                       41 106
Gold Ingot 24-karát 1    1 650                         1 238          105 600                       79 200 Hardened Sword 1    6 187                         4 640          395 968                      296 976 Space Heater I 1       32 624                       24 468       2 087 936                   1 565 952 Cursed Sword 1      8 102                         6 077          518 528                      388 896 Raw Carbon Fibre 1             160                            120           10 240                         7 680 Extreme Freezer 1               393 771                      295 328                25 201 335                 18 901 001 Refinery 1       16 807                       12 605       1 075 622                      806 716 Network Power Display 1         31 540                       23 655       2 018 544                   1 513 908
Silicon 1       100                              75             6 400                         4 800 Reinforced Sword 1  14 455                       10 841          925 120                      693 840 Space Heater II 1       68 216                       51 162       4 365 824                   3 274 368 Celestial Sword 1    20 056                       15 042       1 283 584                      962 688 Raw Carbon Mesh 1             320                            240           20 480                       15 360 Dust Extractor 1               369 893                      277 420                23 673 155                 17 754 866 Lava Generator 1       23 154                       17 366       1 481 885                   1 111 414 Network Recipe Encoder 1         31 176                       23 382       1 995 239                   1 496 429
Gilded Iron 1    2 100                         1 575          134 400                      100 800 Ferrosilicon Sword 1    1 825                         1 369          116 800                       87 600 Space Heater III 1       93 808                       70 356       6 003 712                   4 502 784 Elucidator 1  109 982                       82 487       7 038 848                   5 279 136 Carbon Plate 1             320                            240           20 480                       15 360 Cobble Press 1               456 902                      342 677                29 241 750                 21 931 312 Lava Generator (II) 1       36 547                       27 410       2 339 028                   1 754 271 Network Auto Crafter 1         67 675                       50 757       4 331 226                   3 248 420
Synthetic Emerald 1         68                              51             4 352                         3 264 Gilded Iron Sword 1    4 201                         3 151          268 864                      201 648 Ion Disperser I 1         7 424                         5 568          475 136                      356 352 Aquatic Helmet 1    83 468                       62 601       5 341 952                   4 006 464 Advanced Solar Panel 1    1 338 065                   1 003 548     85 636 136                 64 227 102 Ingot Former 1               469 591                      352 193                30 053 824                 22 540 368 Combustion Reactor 1       19 904                       14 928       1 273 885                      955 414 Network Auto Crafter Withholding 1       122 656                       91 992       7 849 975                   5 887 481
Uranium 1       600                            450           38 400                       28 800 Nickel Sword 1    1 825                         1 369          116 800                       87 600 Ion Disperser II 1       46 616                       34 962       2 983 424                   2 237 568 Resistand Chestplate 1    86 092                       64 569       5 509 888                   4 132 416 Hybrid Solar Panel 1       870 195                      652 646     55 692 480                 41 769 360 Uranium Extractor 1               355 001                      266 251                22 720 047                 17 040 036 Food Fabricator 1       14 000                       10 500          895 978                      671 983 Network Quantum Workbench 1           2 558                         1 919          163 713                      122 785
Redstone Alloy Ingot 1    4 231                         3 173          270 784                      203 088 Cobalt Sword 1    3 947                         2 960          252 608                      189 456 Observatory 1       16 501                       12 376       1 056 064                      792 048 Fiery Leggings 1    83 389                       62 542       5 336 896                   4 002 672 Ultimate Solar Panel 1    6 962 740                   5 222 055   445 615 360               334 211 520 Decompressor 1               274 461                      205 846                17 565 490                 13 174 117 Food Fabricator (II) 1       37 081                       27 810       2 373 155                   1 779 866 Network Quantum Storage 4k 1           4 654                         3 491          297 879                      223 409
Magnesium Salt 1         10                                8                640                            480 Cobalt Helmet 1    9 865                         7 399          631 360                      473 520 Planetary Analyzer 1  1 474 630                   1 105 973     94 376 350                 70 782 263 Light Boots 1    75 316                       56 487       4 820 224                   3 615 168 Advanced Solar Helmet 1         65 419                       49 064       4 186 808                   3 140 106 Gear Transformer 1               101 350                       76 013                 6 486 400                   4 864 800 Auto-Breeder 1       26 751                       20 063       1 712 051                   1 284 038 Network Quantum Storage 32k 1           4 891                         3 668          313 037                      234 777
Bucket of Oil 1    1 000                            750           64 000                       48 000 Cobalt Chestplate 1  15 784                       11 838       1 010 176                      757 632 Diamond Anvil 1     232 580                      174 435     14 885 120                 11 163 840 Blood  1           50                              38             3 200                         2 400 Carbonado Solar Helmet 1       143 907                      107 930       9 210 037                   6 907 528 Geo Quarry 1               584 511                      438 383                37 408 700                 28 056 525 Animal Growth Accelerator 1       41 542                       31 157       2 658 700                   1 994 025 Network Quantum Storage 262k 1         18 170                       13 628       1 162 882                      872 161
Bucket of Fuel 1    1 100                            825           70 400                       52 800 Cobalt Leggings 1  13 811                       10 358          883 904                      662 928 Oxygen Sealer 1       27 848                       20 886       1 782 240                   1 336 680 Cursed Rabbit Paw 1           50                              38             3 200                         2 400 Energized Solar Helmet 1       471 135                      353 351     30 152 628                 22 614 471 Basic Quarry 1               353 777                      265 333                22 641 738                 16 981 304 Tree Growth Accelerator 1       54 370                       40 778       3 479 699                   2 609 774 Network Quantum Storage 2M 1         24 521                       18 391       1 569 335                   1 177 001
Nether Ice 1       100                              75             6 400                         4 800 Cobalt Boots 1    7 892                         5 919          505 088                      378 816 Environmental Forcefield Generator 1       15 816                       11 862       1 012 224                      759 168 Human Skull 1         500                            375           32 000                       24 000 Hybrid Solar Helmet 1    1 812 199                   1 359 150   115 980 764                 86 985 573 Advanced Quarry 1               723 342                      542 506                46 293 864                 34 720 398 EXP Collector 1       41 524                       31 143       2 657 548                   1 993 161 Network Quantum Storage 16M 1         52 194                       39 145       3 340 397                   2 505 297
Blistering Ingot (33%) 1    2 650                         1 988          169 600                      127 200 Fusion Reactor 1  1 283 086                      962 315     82 117 504                 61 588 128 Tropical Fish Scale 1           50                              38             3 200                         2 400 Super Advanced Solar Helmet 1    3 133 823                   2 350 367   200 564 677               150 423 508 Void Quarry 1             5 134 736                   3 851 052              328 623 110               246 467 333 Food Composter 1       40 928                       30 696       2 619 409                   1 964 557 Network Quantum Storage 134M 1       101 891                       76 418       6 521 023                   4 890 767
Blistering Ingot (66%) 1  15 481                       11 611          990 784                      743 088 Atmospheric Harvester 1       53 036                       39 777       3 394 304                   2 545 728 Polar Fox Hide 1           50                              38             3 200                         2 400 Ultimate Solar Helmet 1  11 244 563                   8 433 422   719 652 037               539 739 028 Reinforced Hydro Gen 1               343 373                      257 530                21 975 872                 16 481 904 Food Composter (II) 1       64 009                       48 007       4 096 586                   3 072 440 Network Quantum Storage 1B 1       366 517                      274 888     23 457 079                 17 592 809
Blistering Ingot 1  25 481                       19 111       1 630 784                   1 223 088 Chemical Reactor 1     143 652                      107 739       9 193 728                   6 895 296 Magma Essence 1           50                              38             3 200                         2 400 Geothermal Generator 1               313 472                      235 104                20 062 204                 15 046 653 Crop Growth Accelerator 1     107 982                       80 986       6 910 829                   5 183 122 Network Quantum Storage ∞ 1       509 438                      382 079     32 604 055                 24 453 041
Enriched Nether Ice 4    1 100                            825           17 600                       13 200 Electrolyzer 1       88 094                       66 071       5 638 016                   4 228 512 Parrot Feather 1           50                              38             3 200                         2 400 Reinforced Geothermal Generator 1             1 543 389                   1 157 542                98 776 878                 74 082 659 Crop Growth Accelerator (II) 1     131 168                       98 376       8 394 771                   6 296 078
Neptunium 1    1 000                            750           64 000                       48 000 Technological Salvager 1     152 598                      114 449       9 766 272                   7 324 704 Unholy Wither Skeleton Bone 1           50                              38             3 200                         2 400 Advanced Solar Panel 1             1 562 816                   1 172 112              100 020 200                 75 015 150 Freezer 1       38 123                       28 592       2 439 887                   1 829 915
Plutonium 1    1 000                            750           64 000                       48 000 Rocket Engine 1       97 652                       73 239       6 249 728                   4 687 296 Sacrificial Blackstone Bricks 8    12 320                         9 240           98 560                       73 920 Celestial Panel 1             5 038 911                   3 779 183              322 490 297               241 867 723 Freezer (II) 1       58 878                       44 159       3 768 207